JRG 3 - ostatnia zmiana służby st. ogn. Marcina Wiechcińskiego

Dnia 30.01.2018 roku na JRG-3 miała miejsce uroczysta zmiana służba. Na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2018 przeszedł nasz kolega st.ogn. Marcin Wiechciński. W uroczystości brali udział Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. mgr inż. Jarosław Zamelczyk, który podziękował za wieloletnią służbę oraz wręczył pamiątkowy dyplom, a także były dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 – asp. sztab. Wacław Zajączkowski, st. kpt. Bogusław Świdurski, st. kpt. Jarosław Kuczkowski , emerytowani funkcjonariusze oraz pozostali zaproszeni goście.
Marcin Wiechciński dla wszystkich był, jest i będzie przykładem pracowitości, sumienności oraz szybkości w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Był podporą podczas wielu skomplikowanych akcji. Przez lata dzielił się z młodszymi adeptami pożarnictwa swoim ogromnym doświadczeniem zdobytym podczas rozmaitych akcji jak i zaczerpniętych z bogatego życia prywatnego.
Marcinie drzwi jednostki zawsze są dla Ciebie otwarte!

Opracował: mł. asp. Błażej Piniarski

Galeria: