JRG8 Rozpoznanie operacyjne obiektu - Poligon Biedrusko

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu w dniu 28.02.2019 r. zmiana III przeprowadziła rozpoznanie operacyjne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na poligonie w Biedrusku. Na poligon udały się zastępy GBA 2,5/24 z JRG 8, GBA 2/16 z OSP Promnice oraz GBA z Wojskowej Straży Pożarnej.
Celem przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpożarowej na tym trudnym terenie,
- sprawdzenie czasu dojazdu do obiektu podczas jazdy alarmowej i niealarmowej,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych w trudno dostępnym
terenie,
- sprawdzenie możliwości rozstawienia sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w terenie,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.
Kompleksowo przeprowadzone rozpoznanie pozwala strażakom na zapoznanie się z terenem oraz wzbogacenie o cenną wiedzę, która jest nieoceniona w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Rozpoznanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych znacznie przyspiesza dojazd na miejsce zdarzenia, wskazuje najbardziej dogodne miejsca ustawienia samochodów i sprzętu.

Okazało się, że nie musieliśmy długo czekać na wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas rozpoznania ponieważ na tym terenie tego dnia powstał duży pożar trawy, gdzie Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego skierowało do działań duże Siły i Środki.

Wprowadził: st.asp.M.Rutkowski

Galeria: