Szkolenie dla strażaków OSP

W niedzielę 24.02.2019 strażacy z JRG-9 przeprowadzili szkolenie dla abonentów sieci radiowych zgodnie z „Instrukcją w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP” dla strażaków OSP. W szkoleniu brały udział pobliskie jednostki ochotnicze z Mosiny, Radzewic, Pecnej, Żabinka, Krajkowa oraz Nowinek.

Szkolenie miało na celu udoskonalenie posiadanych już umiejętności związanych z pracą i obsługą sieci radiowych. W pierwszej części szkolenia omówiono podstawowe zasady korespondencji radiowej oraz strukturę łączności sieci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Poznań. W drugiej części przeprowadzono zajęcia praktyczne podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak również łączność z statkami powietrznymi. Strażacy ochotnicy z OSP Mosina omówili oraz zaprezentowali zestaw podhełmowy , który mają na wyposażeniu.

Opracował: st.sekc. Piotr Krysman zm.II
Zdjęcia: st.asp. Grzegorz Sola zm.II

Data wydarzenia: 
niedziela, luty 24, 2019 - 10:15
Galeria: