Protokół Komisji Rekrutacyjnej z etapu I naboru na stanowisko stażysty