Uroczystość w OSP Gowarzewo

W dniu 09 marca 2019 roku na terenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie odbyła się uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA-Rt 5/32. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości dh Daniela Błaszczyka Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jackowi Michalakowi. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak
Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz,
Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo Marek Maciejewski
Sekretarz Gminy Genowefa Przepióra
Z-ca Dowódcy JRG 6 kpt. Paweł Zieliński
Z-ca Dowódcy JRG 3 kpt. Rafał Kominowski
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Poznaniu dh Wacław Zajączkowski
Radna Gminy Kleszczewo Ewa Kirkowska
Ksiądz proboszcz parafii Siekierki Ireneusz Rachwalski
Kierownik ogniwa prewencji Policji w Kleszczewie Pani asp. szt. Katarzyna Karczewska
oraz zaprzyjaźnione Jednostki OSP z Gminy Kleszczewo i Gminy Swarzędz.

O wręczenie dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu poproszono Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jacka Michalaka oraz Wójta Gminy Kleszczewo Bogdana Kemnitza, zaś dokument odebrał naczelnik OSP Gowarzewo dh Paweł Grzeszczak. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Ireneusz Rachwalski. Auto symbolicznie wprowadzono do podziału bojowego oznajmiając to włączeniem sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
Przekazany pojazd został współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to nowoczesny samochód pożarniczy na podwoziu SCANIA z napędem 4x4. Auto posiada zbiornik wody o pojemności 5000 l oraz autopompę o wydajności 3860 l/min, szybkie natarci, działko wodno-pianowe 2500 l/min, silnik o mocy 410 km oraz automatyczną skrzynię biegów. Samochód wyposażony jest m.in.: w ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER, sprzęt OUO, wentylator oddymiający, motopompę szlamową oraz pilarki do drewna i piłę ratowniczą.
Na zakończenie całej uroczystości okolicznościowe przemówienia oraz gratulacje z okazji przekazania pojazdu zabrali zaproszeni goście. Po całej uroczystości zebrani goście oraz strażacy udali się na poczęstunek przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gowarzewie.

Opracował: kpt. Paweł Zieliński
Zdjęcia: OSP Gowarzewo

Galeria: