Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG 6 KM PSP w Poznaniu"