Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG 6 KM PSP w Poznaniu"

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ogłasza wynik postępowania przetargowego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 KM PSP w Poznaniu", nr sprawy PT.2370.4.2019.
Poniżej dokumenty do pobrania.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kategoria: