Ćwiczenia LPG na JRG-8

W dniach 11-13.03.2019r. na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 w Bolechowie odbyły się ćwiczenia dla wszystkich zmian służbowych JRG 1 zorganizowane w ramach doskonalenia zawodowego. Tematem przewodnim było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas uwalniania się mieszaniny propan-butan ze zbiorników LPG. Głównym celem zajęć było przedstawienie właściwości fizyko-chemicznych gazu oraz zjawiska jakie powstają w zbiorniku ze sprężonym LPG, jak również w momencie jego rozprężania lub podgrzewania /nawet woda/: jakie panuje ciśnienie strefy gazowej, kiedy wrzenie fazy ciekłej ustępuje lub znacznie przybiera na sile, czy jak wykorzystać urządzenia pomiarowe do właściwej interpretacji zapisów. Taka wiedza i znajomość tych zjawisk i procesów jakie zachodzą jest niezbędna do wypracowania zamiaru taktycznego przez kierującego działaniami ratowniczymi – w zależności od zastanej sytuacji i następnie realizacja przez przybyłe na miejsce siły i środki. W części praktycznej wykorzystano wcześniej zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem trenażera LPG. Przećwiczono między innymi podchodzenie roty do palącego się zbiornika – chłodzenie punktowe a następnie jego ugaszenie za pomocą wody i proszku oraz doraźne jego uszczelnienie przy użyciu sprzętu będącego na pojeździe pożarniczym /do momentu przybycia specjalistycznej jednostki/. Ćwiczono jak w prawidłowy sposób schładzać zbiornik ogrzewany przez płomień z palącego się gazu /punktowo podawany zwarty prąd wody w miejsce narażone termicznie/. Sprawdzono skuteczność gaśniczą proszku w przypadku podjęcia decyzji o ugaszeniu płomienia. Sprawdzano przy pomocy kamery termowizyjnej poziom ciekłego gazu w zbiorniku i powstanie dolnej granicy wybuchowości rozlanego propan-butanu. Strażacy trenowali także wyznaczanie strefy bezpiecznej przy użyciu urządzeń pomiarowych. Przeprowadzone ćwiczenia uzupełniły wiedzę strażaków niezbędną do realizacji działań w przypadku zagrożeń związanych z LPG.
Dziękujemy za pomoc w realizacji ćwiczeń: JRG 5, JRG 8 i JRG 6.

autor:
mł.bryg. Mariusz Kowalski

Galeria: