Zebranie walno-sprawozdawcze w OSP Pobiedziska

10 marca 2019 roku w Pobiedziskach odbyło się coroczne zebranie walno-sprawozdawcze. Członkowie spotkali się aby omówić bieżące sprawy dotyczące działalności jednostki oraz wytyczyć nowe cele na kolejny rok. Podczas spotkania druhowie z OSP Pobiedziska wręczyli swoim koleżanką kwiaty z okazji dnia Kobiet. Na koniec strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium za 2018 rok obecnie funkcjonującemu zarządowi. Wśród zaproszonych gości obecni byli Burmistrz MiG Pobiedziska Ireneusz Antkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Józef Czerniawski i radny Sylwester Antkowiak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, Komendant Komisariatu Policji w Pobiedziskach nadkomisarz Roman Warda, Komendant Miejsko Gminny OSP druh Krzysztof Słupski, przedstawiciel Zarządzania Kryzysowego, ochrony p.poż. Gminy Pobiedziska Remigiusz Dybowski oraz Zastępca Dowódcy JRG 3 kpt. Rafał Kominowski.

Opracował: kpt. Rafał Kominowski

Galeria: