JRG 8 Ćwiczenia z wysokościówki.

27 marca 2019 roku zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego strażaków zmiany III z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8, odbyły się zajęcia o charakterze warsztatowym na temat: „Ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym”, które przeprowadzone były przez ratownika wysokościowego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 - st.sekc.Sosińskiego Mikołaja.

Podczas teoretycznego przypomnienia zagadnień związanych z ratownictwem wysokościowym, funkcjonariusze omówili m.in. zasady BHP podczas zdarzeń, w trakcie których wykorzystuje się sprzęt do ratownictwa wysokościowego, jak powinny (zgodnie ze wspomnianymi zasadami wydanymi przez Komendę Główną PSP ) zbudowane być stanowiska ratownicze oraz asekuracyjne, a także prawidła jakimi należy się kierować w trakcie ratowania. .
Po niedługiej lecz bardzo treściwej teorii, strażacy z JRG-8 przeszli do zajęć praktycznych, w trakcie których przećwiczyli tworzenie węzłów wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w trakcie działań ratowniczych tj. – węzeł ratowniczy (w różnych konfiguracjach), półwyblinka, wyblinka, różne rodzaje ósemek oraz klarowania liny. Ponadto, przećwiczono także tworzenie stanowisk wysokościowych oraz prowizorycznego trójnogu wykorzystywanego np. do podjęcia osób poszkodowanych z zagłębień, studzienek itp. miejsc.

Opracował: st.asp. Marcin Rutkowski

Galeria: