Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka - 10.05.2019r.- (aktualizacja materiał fimowy)

10 maja 2019 roku na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyła się uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.
Współorganizatorami tej uroczystości byli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP, oraz komendant miejski PSP w Poznaniu.
Świętowanie rozpoczęto mszą świętą o godz. 10:00 w kościele garnizonowym wielkopolskich strażaków przy ul. Kościelnej 3 Poznaniu odprawioną w intencji strażaków przez kapelana wielkopolskich strażaków ks. Mateusza Drob. Następnie na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 odbył się uroczysty apel, podczas którego w imieniu organizatorów wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak podziękował przybyłym gościom oraz strażakom za uczestnictwo w tym szczególnym dniu.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.:
• Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej: Jan Dziedziczak, Marta Kubiak, Zbigniew Dolata, Tadeusz Dziuba, Tomasz Ławniczak, Bartłomiej Wróblewski
• Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska
• przedstawiciele duchowieństwa
• prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolanta Ratajczak wraz z wiceprezesem Aleksandrą Durkowska,
• Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka,
• Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski,
• Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga,
• Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Markiewicz,
• Wielkopolski Konserwator Zabytków – Jolanta Goszczyńska
• wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,
• gen. poż. w st. spocz.Andrzej Stefanowski
• przedstawiciele innych służb oraz władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Na wstępie uroczystości nastąpiło odczytanie listu okolicznościowego Komendanta Głównego PSP. Następnie przeprowadzono apel poległych „poznańskich strażaków”, po którym zostały złożone kwiaty pod kamieniem strażackim przez delegacje.
W trakcie trwania uroczystości wręczono odznaczenia i nagrody oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe wielkopolskim strażakom.
Spośród poznańskich strażaków srebrny medal „Za długoletnią Służbę” otrzymała:
- kpt. Donata Botta - PF
Brązowy medal „Za długoletnią Służbę” otrzymał:
- mł.bryg. Jarosław Zamelczyk – zastępca komendanta miejskiego

Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali:
- asp.sztab. Maciej Szcześniak – JRG 8
- asp. Tomasz Nawrocki – JRG 3
Stopień kapitana otrzymali:
- mł.kpt. Mateusz Rapacki – JRG 5
- mł.kpt. Robert Skubel -JRG 4
- mł.kpt,. Marcin Szulc - PZ
Stopień starszego aspiranta otrzymali:
- asp. Piotr Heliasz – JRG 5
- asp. Tomasz Krajewski – JRG 9
- asp. Błażej Murawski – JRG 3
Stopień aspiranta otrzymali:
- mł.asp. Tomasz Nawrocki – JRG 3
- mł.asp. Adrian Różanski – JRG 9
Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:
- ogn. Michał Gumuła – JRG 2
- ogn. Tomasz Libert – JRG 6
Stopień ogniomistrza otrzymali:
- mł.ogn. Przemysław Anglard – JRG 2
- mł.ogn. Krzysztof Kaniewski – JRG 8
- mł.ogn. Bartosz Kwasiżur – PZ
- mł.ogn. Piotr Suszek – JRG 5
Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
- st.sekc. Grzegorz Godawa – JRG 8
- st.sekc. Paweł Kitkowski – JRg 8
- st.sekc. Krystian Knapa – JRG 2
- st.sekc. Marek Maćkowiak – JRG 5
- st.sekc. Dawid Rendszmid – PR
- st.sekc. Rafał Szulda – JRG 6
- st.sekc. Maciej Śpiewak – JRG 3
- st.sekc. Błazej Wiącek – JRG 4
- st.sekc. Michał Wieczorek – JRG 2
- st.sekc. Łuksz Wisniewski – JRG 6
- st.sekc. Grzegorz Zawodny – JRG 8
Stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
- sekc. Tomasz Nowacki – JRG 3
- sekc. Łukasz Włodarczyk – JRG 2
Stopień sekcyjnego otrzymali:
- st.str. Radosław Araszkiewicz – PIODO
- st.str. Wacław Organistka – JRG 2
- st.str. Daniel Sledź- JRG 6
- st.str. Przemysław Szymczak - PT
Następnie zostały wręczone podziękowania za wsparcie funkcjonowania ksrg na terenie Wielkopolski w 2018 roku.
Oprawę muzyczną w kościele zapewniła Orkiestra Miasta Poznania działająca przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym pod batutą Jarosława Goerlich a podczas uroczystości głównej Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod batutą ppor. Joanny Krause.
Uroczystość zakończył festyn, z udziałem Grup Specjalistycznych JRG 4 oraz 5.

Tekst: st.kpt. Emilia Kuczkowska – z-ca naczelnika wydziału kadr, organizacji i archiwizacji
Zdjęcia: st. kpt. Michał Kucierski - rzecznik prasowy KM PSP Poznań

Film autorstwa ogn. Arkadiusza Tobiasza

Galeria: 
Kategoria: