JRG 9 Analiza sposobu żywienia i stanu odżywienia

W dniu 02 czerwca 2019 w godzinach porannych Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 9 odwiedziły Panie z Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem spotkania była analiza sposobu żywienia i stan odżywienia pracowników zmianowych pracujących w Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie ze strażakami przeprowadzone było w miejscu pracy i godzinach pełnienia przez nich służby.
Badanie zawierało następujące elementy:
• wykład na temat odżywiania i wykonywania pracy zmianowej,
• kwestionariusz oceny sposobu żywienia,
• zachowania i zwyczaje żywieniowe,
• aktywność fizyczna oraz sen,
• ocena stanu żywienia na podstawie pomiarów antropometrycznych,
• nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego.
Dzięki analizie strażacy mogli poznać skład swojego ciała i skonsultować nawyki żywieniowe ze specjalistami.
Sporządził: asp. Adrian Różański

Galeria: