Nowy Dowódca JRG 7

W dniu 3 czerwca 2019 na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 miała miejsce szczególna uroczystość. Podczas uroczystej zmiany służby Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł.bryg. Jarosław Zamelczyk w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu w obecności Z-cy Dowódcy JRG 7 bryg. Piotra Kopera wrczył decyzję personalną w sprawie mianowania na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 z dniem 1 czerwca 2019r. kpt. Adriana Fiszera.

Kpt. Adrian Fiszer pracuje zawodowo od 7 września 2009r. Służbę w KM PSP Poznań rozpoczął na stanowisku starszego ratownika w JRG nr 6. Członek Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego POZNAŃ 6. Zdobył wiedzę i doświadczenie podczas specjalistycznych kursów i szkoleń np: kurs chemiczny, kurs obsługi chromatografów, obsługi zdalnej detekcji spektrofotometrycznej, szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym nuklearnych i wybuchowych, Itp. Wielokrotnie uczestniczył w skomplikowanych i niebezpiecznych działaniach grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Duża wiedza zawodowa podparta licznymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi daje podstawę na przekazanie jej podczas szkoleń i ćwiczeń taktycznych na różnych szczeblach dowodzenia. Swoją postawą zawsze kreuje pozytywny wizerunek Państwowej Straży Pożarnej wśród społeczeństwa. Wielokrotnie reprezentował Komendę Miejską PSP w Poznaniu jako Dowódca uroczystości podczas takich imprez jak Dzień Strażaka.
W latach 2009-2015 łącząc naukę ze służbą ukończył uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz tytuł magistra w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W roku 2017 ukończył studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej w SGSP. W lipcu 2018r. zostały mu powierzone obowiązki zastępcy dowódcy JRG 9, a w kwietniu 2019r. zostały mu powierzone obowiązki zastępcy dowódcy JRG 6.
W czasie swej dotychczasowej służby dał się poznać jako strażak osiągający bardzo dobre wyniki, swoje predyspozycje i cechy charakteru potrafi wykorzystać w dowodzeniu i zarządzaniu zespołem ludzkim. Doświadczenie zawodowe, które zdobył podczas pracy w systemie zmianowym oraz w systemie codziennym wykorzystuje w organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu. Kpt. Adrian Fiszer jest osobą niezwykle przedsiębiorczą i aktywną.
Opracowała: st.kpt. Emilia Kuczkowska - Z-ca naczelnika Wydziału kadr, Organizacji i Archiwizacji
Zdjęcia: st.kpt. Michał Kucierski -rzecznik Prasowy KM PSP Poznań

Galeria: 
Kategoria: