POLIGON WĘDRZYN - 2019

W dniach 20 – 25 maja 2019 Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z JRG 4 uczestniczyła w ćwiczeniach poligonowych w miejscowości Wędrzyn.
Po dotarciu na miejsce wszyscy uczestnicy zabrali się do budowy bazy obozowej oraz zakwaterowania. Pierwszy dzień poświęcony został na zajęcia szkoleniowe na terenie obozowiska, omówione zostały tematy z zakresu stabilizacji konstrukcji budowlanych oraz organizacji działań medycznych.
Dzień drugi to ćwiczenia praktyczne z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych w podziemnym labiryncie (tor przeszkód)
Lokalizacja osób przy pomocy psów ratowniczych i sprzętu elektronicznego, wykonanie dostępu do osób poszukiwanych- zabezpieczenie miejsca działań ratowniczych, stabilizacja konstrukcji przy pomocy power shore, drewna, udzielenie KPP na miejscu i ewakuacja osób na zewnątrz obiektu. Wykonanie planów korytarzy i pomieszczeń na potrzeby Akcji Ratowniczej. Wykorzystanie sprzętu wysokościowego i technik wysokościowych podczas ewakuacji osób poszkodowanych na zewnątrz obiektu.
W kolejnych dniach ratownicy zostali podzieleni na trzy grupy, naprzemiennie ćwicząc, przerobione zostały wszystkie zagadnienia: wykorzystanie technik wysokościowych przy dotarciu do osoby poszkodowanej i jej ewakuacji, zastosowanie sprzętu elektronicznego do lokalizacji osób poszukiwanych(geofon, kamera wziernikowa, tachimetr) oraz budowa podpór pionowych- punktowych, liniowych i powierzchniowych przy wykorzystaniu drewna. Całość poprzedzała odprawa i szczegółowe omówienie poszczególnych stanowisk.
Ostatniego dnia odprawa końcowa, podsumowanie i przygotowanie sprzętu do wyjazdu. Składanie obozowiska i powrót do Poznania.

Galeria: