Wyciek i pożar LPG

Dnia 30.06.2019 zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 został zadysponowany do pożaru zbiornika z gazem LPG znajdującego się na stacji benzynowej mieszczącej się w miejscowości Janikowo przy ul. Gnieźnieńskiej 1. Na miejsce działań skierowano w sumie 18 zastępów ratowniczych wraz z Dyżurnym Kierownictwa KM. Po przybyciu stwierdzono, że doszło do niekontrolowanego wypływu gazu z zaworu bezpieczeństwa, który uległ zapłonowi. Priorytetem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wyznaczenie strefy zagrożenia oraz ewakuacja z niej osób. Dalsze działania polegały na kontrolowaniu temperatury zbiornika za pomocą kamery termowizyjnej i w razie konieczności schładzaniu jego dolnej części, która była narażona na działanie palącego się gazu opadającego bezpośrednio na grunt po podgrzewaniu ciekłego LPG . Po zlokalizowaniu zaworu odcinającego dopływ gazu wyznaczono rotę, która w osłonie z „ parasola wodnego” zamknęła go. Działanie to spowodowało wypalenie się pozostałości gazu znajdującego się w przewodzie prowadzącym do zaworu bezpieczeństwa i w konsekwencji przerwanie spalania w skutek braku paliwa. Następnie dokonano pomiaru stężeń wybuchowych przy pomocy detektora wielogazowego Altair 4x oraz eksplozymetru Bacharach Leaktor 10 (urządzenia nie wykazały zagrożenia wybuchowego). Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi stacji.

Galeria: