Kurs instruktora płetwonurkowania.

W dniach 7-23 czerwca 2019 roku po wieloletnim przygotowaniu z nurkowania w zakresie teoretycznym i praktycznym młodszy aspirant Stachowiak Paweł brał udział w kurskie instruktorskim w zakresie płetwonurkowania M1 KDP CMAS. Poligonem szkoleniowym była baza nurkowa AQUARIUIS Centralnego Ośrodka Szkolenia KDP CMAS mieszcząca się nad jeziorem Piłakno w woj. warmińsko – mazurskim. Celem tego szkolenia było, przygotowanie kandydatów jako instruktorów prowadzących zajęcia z metodyki nauczania w zakresie nurkowania podstawowego poziomu P1 oraz w dalszej części specjalizacji instruktora z: nurkowania w suchym skafandrze, nurkowania na zestawie butlowym, nurkowania nocnego, nurkowania nitroksowego, nurkowania nawigacyjnego, nurkowania eksploratora i nurkowania w masce pełnotwarzowej. Do kadry szkolącej przyszłych instruktorów należeli Dawid Rutkowski instruktor M3 oraz znany w środowisku nurków PSP Marcin Wajdyk instruktor M3. 23 czerwca późnym popołudniem cała ósemka, po wyczerpujących zajęciach, która 16 dni wcześniej rozpoczęła swoją przygodę instruktorską dotarła do końca kursu oraz egzaminu pomyślnie go zaliczając. Mł. asp. Pawłowi Stachowiakowi gratulujemy uzyskania uprawnień instruktorskich i życzymy samych sukcesów w prowadzeni szkoleń. Nowy instruktor dzięki poszerzeniu swojej wiedzy będzie przekazywał ją strażakom w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Wodno – Nurkowego Poznań.

Sporządził: sekc. Stanisławiak Damian
Zdjęcia: mł. asp. Stachowiak Paweł

Galeria: