Rozpoznanie operacyjne - Kino Muza

W dniach 15-17.07.2019 wszystkie trzy zmiany służbowe w ramach doskonalenia zawodowego brały udział w rozpoznaniu operacyjnym obiektu Kino Muza. Kino Muza działa od 1908 roku, a w czerwcu tego roku przeszło remont zmieniając swój wygląd i aranżację oraz przeszło zmiany w zakresie ochrony i zabezpieczenia p. poż. – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strażacy zapoznali się ze specyfikacją, funkcjonowaniem oraz lokalizacją budynku kina. Zwrócono uwagę na system przeciwpożarowy w budynku, rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych i gaśnic, rozmieszczenie otworów wentylacyjnych, miejsce wyłącznika głównego prądu oraz przebieg dróg ewakuacyjnych. Sprawdzono też miejsce ustawienia samochodów pożarniczych oraz sprawność hydrantów zewnętrzny dla efektywnych i skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

Sporządził: sekc. Stanisławiak Damian

Galeria: