Komunikat - wpłaty za wycieczkę na Kretę

Zarząd Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przypomina o wpłacie ostatniej raty za wycieczkę na Kretę. Termin wpłat upływa z dniem 15 sierpnia 2019 roku.

Za Zarząd:
Kazimierz Kucierski

Kategoria: