Przekazanie promes WFOŚiGW dla OSP Biskupice

03 października 2019 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Biskupicach odbyło się uroczyste przekazanie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zakup sprzętu ratowniczego w postaci jednostek pływających
tj. pontonu oraz łodzi wraz z silnikiem.

W spotkaniu uczestniczył Poseł Tadeusz Dziuba oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, którzy przekazali promesy na ręce Komendanta Gminnego dh Krzysztofa Słupskiego.

Opracowanie:
st. kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: