Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

08 października 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie, na którym Wielkopolski Komendant Wojewódzki bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcą mł. bryg. Dariuszem Matczakiem, Komendant Miejski bryg. Jacek Michalak oraz zaproszeni goście: poseł Tadeusz Dziuba i poseł Bartłomiej Wróblewski podsumowali rozdział dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP”.
W odprawie uczestniczyła także kadra kierownicza poznańskiej Komendy oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu poznańskiego. W jej trakcie przekazano podpisane umowy na realizację zadań w ramach przedmiotowej dotacji. Kolejnym punktem programu było przekazanie specjalistycznych pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach gm. Kleszczewo.

Opracowanie:
bryg. Bartosz Mańczak
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

Galeria: 
Kategoria: