Zajęcia edukacyjne dla dzieci w szpitalu - omówienie wykonywanych zawodów

Dnia 10 października 2019 r. w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitalnej w Poznaniu strażacy z JRG 2 wraz ze Strażą Miejską przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat wykonywanych zawodów. Zajęcia prowadzone były w salce lekcyjnej na oddziale dziecięcym. Głównym celem zajęć było zapoznanie dzieci z charakterystyką zawodu strażaka oraz omówienie zagadnień dotyczących postępowania i zachowania się w trakcie pożaru lub innego zagrożenia. Znaczna ilość pytań ze strony dzieci na temat umundurowania oraz toku służby świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką pożarniczą. Strażacy zachęcili dzieci oraz ich rodziców do odwiedzenia remizy w trakcie „Dni otwartych strażnic” odbywających się w każdą pierwsza niedziele miesiąca.

Autor: asp. Damian Nowak

Galeria: