JRG 9 - Ćwiczenia zgrywające OSP

Dnia 12 października 2019r w godzinach wieczornych na ulicach Dakowy Suche odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z sektora operacyjnego JRG 9. Ze względu na dużą ilość sił i środków, które zostały przewidziane do działań, ćwiczenia zostały rozplanowane na dużej powierzchni i zawierały kilka wątków. Wszystkie zdarzenia toczyły się w tym samym czasie, co dodatkowo utrudniało strażakom prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Scenariusz zakładał wypadek samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym, gdzie poszkodowane zostały dwie osoby. Następnym wątkiem ćwiczebnym był pożar balotów ze słomą w pobliżu budynków gospodarczych. Skierowane tam SIS miały za zadanie ugaszenie pożaru oraz zbudowanie zaopatrzenia wodnego. Ostatnim elementem ćwiczeń był wypadek dwóch pojazdów osobowych, gdzie poszkodowane zostały cztery osoby. Ćwiczenia były bardzo dynamiczne i nieprzewidywalne. Strażacy, aby dostać się do miejsca ćwiczeń musieli pokonać różne przeszkody np.: powalone na drodze drzewa.
Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim:
a) Sprawdzenie gotowości bojowej podmiotów ratowniczych.
b) Praktyczne sprawdzenie przyjętej taktyki działań ratowniczych przez poszczególne zastępy biorące udział w ćwiczeniach.
c) Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
d) Sprawdzenie poprawności prowadzenia łączności bezprzewodowej na miejscu ćwiczeń.
e) Doskonalenie współpracy podczas działań jednostek PSP z OSP.
f) Zbudowanie zaopatrzenia wodnego.
g) Prowadzenie działań gaśniczych w ataku i w obronie.
h) Prawidłowe wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej
i) Doskonalenie technik ewakuacji poszkodowanego z pojazdu.
j) Dokonanie stabilizacji pojazdów.
k) Udzielenie KPP osobom poszkodowanym.

W ćwiczeniach uczestniczyło 52 strażaków z następujących jednostek: OSP Szewce, OSP Dobieżyn, OSP Stęszew, OSP Strykowo, OSP Buk, OSP Dakowy Suche oraz JRG 9. Po zakończonych działaniach doszło do omówienia ćwiczeń, a także wspólnego poczęstunku w postaci kiełbasy z ogniska.

Sporządził: kpt. Paweł Zieliński
Zdjęcia: zmiana I

Galeria: