Ćwiczenia TRIAGE

W dniu 21.10.19r. na służbowej zmianie I w JRG-1 zrealizowano ćwiczenia z zakresu segregacji poszkodowanych tzw. TRIAGE, wykorzystywanej w przypadku, gdy liczba osób wymagających pomocy medycznej w wyniku zdarzenia przekracza możliwości sił i środków przybyłych na miejsce zdarzenia pierwszych podmiotów ratowniczych. Poprowadził je Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej. Pierwszą część zajęć obejmowało teoretyczne omówienie zagadnień: zdarzeń mnogich i masowych oraz procedur START i Jump START. W kolejnej części pod nadzorem instruktora każdy ze strażaków przećwiczył praktycznie system segregacji zakładając różne scenariusze wypadków, ucząc się tym samym wyznaczania priorytetów do podjęcia działań medycznych w takiej kolejności, aby móc uratować jak najwięcej osób w sytuacjach opisanych powyżej. Na koniec ćwiczeń przeanalizowano i omówiono interwencje PSP, gdzie występowała konieczność wdrożenia TRIAGE.

autor zdjęć i tekstu: asp. Michał Melerowicz

Galeria: