Akcja Burza - Ćwiczenia JRG 3

W dniu 3 października 2019 roku zgodnie z Rozkazem nr 15/2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu został przeprowadzony Alarm „Burza” dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3.
Alarm ćwiczebny polegający na zebraniu całego stanu osobowego danej JRG w miejscu pełnienia służby został podzielony na dwa etapy. Pierwszy dotyczył przeprowadzenia alarmowania i powiadomienia funkcyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu ich weryfikacji. Drugi etap dotyczył szkolenia, które obejmowało następujące zagadnienia:
- organizacja łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym – mł. kpt. P. Trombala
- ratownictwo wysokościowe – zakres podstawowy (teoria oraz praktyka) – Instruktorzy z JRG-5.
Otwarcia szkolenia oraz jego podsumowania i zakończenia dokonał dowódca JRG -3 bryg. Mirosław Soćko.

Sporządził: kpt. W. Lusiak
Zdjęcia: ogn. K. Brzeziński

Galeria: