Nieszczelny gazociąg

W dniu 09.12.2019 po godzinie 20 zastępy GB 2,5/16, GCBA 6/43 oraz SCD 41 udały się do miejscowego zagrożenia związanego z nieszczelnością gazociągu znajdującego się przy ul. Poplińskich w Poznaniu. Na miejsce skierowano również dwa zastępy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz GCBA 5/32 z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Poznaniu oraz Dyżurnego Kierownictwa KM PSP w Poznaniu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów zastano pracowników Pogotowia Gazowego, którzy wykryli urządzeniami pomiarowymi niebezpieczne stężenie gazu ziemnego w piwnicy, jak również w mieszkaniach jednej z kamienic oraz w podziemnych studzienkach. Potwierdzając informacje o obecności gazu ziemnego natychmiast podjęto decyzje o ewakuacji mieszkańców kamienicy oraz sąsiadujących budynków. Ewakuowane osoby mogły znaleźć schronienie przy minusowej temperaturze w autobusach podstawionych przez MPK oraz zapewniono im ciepłą herbatę oraz posiłek. Dalsze działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia na czas usunięcia nieszczelności odcinka gazociągu przez pracowników Pogotowia Gazowego. Około godziny 4 zakończono usuwanie awarii, sprawdzono mieszkania pod kątem obecności gazu ziemnego aby osoby ewakuowane mogły bezpiecznie powrócić do swoich mieszkań.

Galeria: