Szkolenie kierowców-operatorów OSP

Zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń na 2019 rok, w dniach 30 listopada oraz 1 grudnia na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 w Bolechowie odbyło się szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych. Przedmiotowe szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Na realizację programu szkolenia przewidziano łącznie 28 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie teoretyczne w wymiarze 14 godzin oraz szkolenie praktyczne w wymiarze 14 godzin przeprowadzili dowódcy oraz operatorzy sprzętu z drugiej i trzeciej zmiany służbowej JRG-8. Egzamin końcowy, do którego zakwalifikowano 24 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego przeprowadzony zostanie 8 grudnia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Głównym celem szkolenia było odpowiednie przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek do właściwej obsługi samochodów pożarniczych, urządzeń z silnikami o napędzie spalinowym, a także konserwacji i bieżących napraw sprzętu ratowniczego w celu utrzymania pełnej gotowości operacyjnej.

Opracował: kpt. Kamil Pająk, zmiana II.

Data wydarzenia: 
sobota, Listopad 30, 2019 - 10:00
Galeria: 
Kategoria: