Alarm "BURZA" w JRG-7

W dniu 17.12.2019 na JRG-7 roku zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 zorganizowano i przeprowadzono alarm "Burza" która miała na celu zaalarmowanie całego stanu osobowego Jednostki JRG-7 do stawienia się w miejscu pełnienia służby.

Ćwiczenia rozpoczęły się alarmem "Burza" czyli powiadamianiem funkcjonariuszy. Następnie o godzinie 8:30 nastąpiło otwarcie bloku szkoleń przez Dowódcę JRG kpt. Adriana Fiszera.
W dalszej części alarmu przeprowadzono szkolenie z obsługi SWD ST (omówienie zasad ewidencjonowania zdarzeń w programie SWD oraz najczęściej popełniane błędy podczas sporządzania meldunków) przez kpt. Krzysztofa Kraszewskiego. W następnej kolejności omówiono zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego oraz omówiono taktykę działań podczas zdarzeń masowych. Temat wyczerpująco przedstawił asp. Konrad Szymkiewicz.
Ostatnim punktem ćwiczebnego alarmu "Burza" dla funkcjonariuszy JRG- 7 było omówienie bieżących spraw organizacyjnych jednostki.

Galeria: