JRG 8 - O krok od tragedii w Czerwonaku

13. grudnia około godziny 6:20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla w miejscowości Czerwonak. Do zdarzenia wysłane zostały dwa samochody ratowniczo-gaśnicze w sile 7 strażaków z JRG-8 w Bolechowie oraz miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna.

Na miejscu rozpoznano, że z budynku mieszkalnego ewakuowała się matka z trójką dzieci w wieku 17, 14 i 10 lat z objawami zatrucia czadem (bóle i zawroty głowy, w wywiadzie – wymioty i utrata przytomności). Natychmiast przystąpiono do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Jednocześnie do budynku wysłane zostały dwie roty zabezpieczone w aparaty ochrony układu oddechowego celem przeszukania budynku i dokonania pomiarów stężenia tlenku węgla. Mierniki wskazały ponad 600 PPM. Z domu ewakuowano kota, przystąpiono do wyłączenia pieca centralnego ogrzewania oraz do przewietrzenia całego budynku.

Cztery poszkodowane osoby przetransportowane zostały do szpitali w Poznaniu. Dzięki przytomnej reakcji najstarszej córki, nie doszło do tragedii.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Przypominamy! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY;
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU JEŚLI PRZEPISY MIEJSCOWE NIE STANOWIĄ INACZEJ.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku) oraz blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Warto zainwestować w czujkę czadu, która może uratować nam życie. Koszt takiej czujki to tylko kilkadziesiąt złotych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi na stronie: https://psp.wlkp.pl/?art=915

Opracowanie: kpt. Kamil Pająk, zmiana II.

Data wydarzenia: 
piątek, Grudzień 13, 2019 - 07:15
Galeria: