Uroczyste pożegnanie funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne..

z dniem 31 stycznia 2020 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu odbyło się uroczyste pożegnanie funkcjonariuszy czwórki przechodzących na zaopatrzenie emerytalne:
z Wydziału Finansów:
- kpt Anna Błachowiak – zastępca naczelnika,
- st. ogn. Katarzyna Wolff – starszy technik,
z Wydziału Technicznego
- mł. bryg. Przemysław Dorna – naczelnik wydziału,
z JRG 4
- st. kpt Krzysztof Karolewski – zastępca dowódcy JRG.

W uroczystości brali udział: Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Rafał Kociemba oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej. Wśród zaproszonych gości znajdowali się: byli Komendanci Rejonowi/Miejscy PSP w Poznaniu st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Wiśniewski i st. bryg. w st. spocz. Witold Rewers oraz Zastępcy KM PSP mł. bryg w st. spocz. Mirosław Hoffman i bryg. w st. spocz. Wojciech Mazur.
Następnie na Sali szkoleniowej JRG 7 głos zabrał Komendant Miejski bryg. Jacek Michalak, który przybliżył przebieg służby funkcjonariuszy oraz podziękował za długoletnią służbę i wkład włożony w rozwój Komendy. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy dziękowali funkcjonariuszom za ich służbę.
W imieniu odchodzących, podziękował mł. bryg. Przemysław Dorna oraz st. kpt Krzysztof Karolewski, podsumowując lata służby w Komedzie. Łzom wzruszenia, uściskom i pamiątkowym zdjęciom nie było końca.
Panie funkcjonariuszki, tj. kpt Anna Błachowiak i st. ogn. Katarzyna Wolff rozpoczęły służbę w 1999 roku jako stażystki w Wydziale Finansów Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, sukcesywnie awansując w stanowisku i stopniu służbowym.
Mł. bryg. Przemysław Dorna służbę rozpoczął w Zawodowej Straży Pożarnej w 1990 roku, następnie był funkcjonariuszem Komendy Rejonowej PSP w Poznaniu od 1992 roku, a od 1998 roku aż po dzień dzisiejszy będąc w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu.
St. kpt Krzysztof Karolewski w 1993 roku wstąpił do Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1995 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej, następnie w 1999 roku przeniósł się do Ośrodka Szkolenia w Śremie. Od 2002 roku służył w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 4.
Naszym Koleżankom i Kolegom odchodzącym na emeryturę składamy najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia wszystkich niezrealizowanych dotąd marzeń!

Galeria: 
Kategoria: