Pożar przyłącza gazowego

2 lutego 2020 roku w godzinach nocnych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie o palącym się przyłączu gazowym przy ul. Wiejskiej w Mosinie. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zadysponowało jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu ustalono, że wydobywający się gaz z instalacji średniego ciśnienia spala się. Działania prowadzone były przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych przy wykorzystaniu dwóch linii gaśniczych . Oprócz gazu pożarem objęte były też śmieci zgromadzone w workach, które znajdowały się w bezpośrednim otoczeniu przyłącza gazowego. Działaniami w obronie zostały objęte budynki znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu pożaru. Akcja została zorganizowane w oparciu o dwie sekcje gaśnicze. Pierwsza składała się z pojazdów gaśniczych pochodzących z następujących jednostek:
- Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 9, Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach.
W skład drugiej Sekcji weszły następujące jednostki:
-Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.
W kolejnej fazie działań możliwe było przystąpienie do pracy Pogotowia gazowego, które ograniczyło wyciek poprzez zaciśnięcie rury doprowadzających gaz ziemny do miejsca awarii. Na miejscu akcji obecny był Dyżurny Kierownictwa Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu w osobie Naczelnika Wydziału PR st. kpt. Kamila Witoszko. Miejsce prowadzonych działań w celu zabezpieczenia zostało przekazane Policji, która ustala przyczynę powstania pożaru.

Opracował: mł. kpt. Łukasz Sokołowski
Zdjęcia: OSP Mosina

Galeria: