Bezpieczny Powiat - Sesja Rady Powiatu

W dniu 19 lutego 2020 r. w Starostwie Poznańskim odbyła się sesja rady powiatu poświęcona sprawom bezpieczeństwa.
Podczas spotkania z radnymi, Komendanci Policji i Straży Pożarnej przedstawili sprawozdania z rocznej działalności.

Prezentacja KM PSP w Poznaniu obejmowała:
1. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego PSP ze swojej działalności.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa powiatu poznańskiego w 2019 r.
3. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Na terenie KM PSP w roku 2019 odnotowano 10482 zdarzenia, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do roku 2018. W tym, na terenie powiatu poznańskiego odnotowano 4233 zdarzenia, które wzrosły o 14% w stosunku do roku poprzedniego. Na terenie m. Poznania i powiatu strażacy interweniowali co 50 minut. Komenda Miejska PSP w Poznaniu obsłużyła w sumie 25% zdarzeń w skali całego województwa. To tylko znikoma część danych statystycznych przedstawionych przez Komendanta podczas sesji.

Sesja rady była również okazją do rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy komisariat Policji w powiecie za 2019 r.

Podsumowując, po przeprowadzeniu analizy zabezpieczenia operacyjnego oraz analizy zagrożeń dla powiatu poznańskiego za rok 2019, Komendant Miejski PSP w Poznaniu bardzo dobrze ocenił stan ochrony przeciwpożarowej na obszarze chronionym. Potencjał sprzętowy jak i ludzki jednostek PSP oraz OSP, pozwalają na bieżąco reagować na zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także w sytuacjach nadzwyczajnych, tak jak to ma miejsce m. in. przy anomaliach pogodowych.

Opracował:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy
KM PSP w Poznaniu

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Data wydarzenia: 
środa, luty 19, 2020 - 10:00
Galeria: 
Kategoria: