Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego

19 lutego 2020 roku, zgodnie z realizacją miesięcznego planu doskonalenia zawodowego, na terenie JRG 2 odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego – samoratowanie oraz budowa stanowisk. Pierwszym elementem zajęć było omówienie zasad BHP podczas wykonywania prac na wysokości i przypomnienie węzłów używanych w ratownictwie wysokościowym. Głównym założeniem było zbudowanie stanowiska oraz zastosowanie przyrządów umożliwiających samoratowanie.
Ćwiczenia z zakresu ratownictwa specjalistycznego umożliwiają prowadzenie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych oraz dają możliwość pełnego wykorzystania sprzętowego dostępnego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Autor: str. Majda Błażej

Galeria: