Przeniesienie Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu w miejsce zastępcze

W dniu 24 lutego 2020 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadziła praktyczne sprawdzenie procedur oraz wynikających z nich algorytmów, mających zapewnić ciągłość pracy Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu. Zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, zastępczym miejscem dla SKKM Poznań jest budynek Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, przy ul. Masztalarskiej 3.
Całość polegała m. in. na przekierowaniu nr alarmowego 998, zapewnieniu dostępu do Systemu Wspomagania Decyzji (SWD-ST), niezbędnej dokumentacji oraz łączności radiowej.
Powyższe odbyło się pod nadzorem Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KM PSP - kpt. Adama Szydy, Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP - mł. bryg. Tomasza Grelaka oraz przedstawiciela Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP - mł. bryg. Tomasza Kominkiewicza.

Opracował:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy
KM PSP w Poznaniu

zdjęcie: kpt. Adam Szyda

Galeria: 
Kategoria: