Sesja Rady Miasta Poznania

W dniu 25 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się sesja rady miasta poświęcona sprawom bezpieczeństwa.
Podczas spotkania z radnymi, Komendanci Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej przedstawili sprawozdania z rocznej działalności.

Prezentacja KM PSP w Poznaniu obejmowała:
1. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego PSP ze swojej działalności.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania w 2019 r.
3. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Na terenie KM PSP w roku 2019 odnotowano 10482 zdarzenia, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do roku 2018. W tym, na terenie miasta Poznania odnotowano 5651 zdarzeń, które wzrosły o 8% w stosunku do roku poprzedniego. Na terenie m. Poznania i powiatu strażacy interweniowali co 50 minut. Komenda Miejska PSP w Poznaniu obsłużyła w sumie 25% zdarzeń w skali całego województwa. To tylko znikoma część danych statystycznych przedstawionych przez Komendanta podczas sesji.

Podsumowując, po przeprowadzeniu analizy zabezpieczenia operacyjnego oraz analizy zagrożeń dla miasta Poznania za rok 2019, Komendant Miejski PSP w Poznaniu bardzo dobrze ocenił stan ochrony przeciwpożarowej na obszarze chronionym. Potencjał sprzętowy jak i ludzki jednostek PSP oraz OSP, pozwalają na bieżąco reagować na zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także w sytuacjach nadzwyczajnych, tak jak to ma miejsce m. in. przy anomaliach pogodowych.

Opracował:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy
KM PSP w Poznaniu

Kategoria: