Rozpoznanie Operacyjne Poligonu w Biedrusku

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu w dniach 20.02.- 22.02.2020r. każda ze zmian udała się na rozpoznanie operacyjne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na poligonie w Biedrusku. Na poligon udały się dwa zastępy z JRG 8, jeden zastęp z JRG 5, OSP Promnice, OSP Boduszewo, OSP Łopuchowo, OSP Mściszewo, OSP Nieszawa, OSP Rakownia, OSP Uchorowo, OSP Czerwonak, OSP Murowana Goślina, OSP Białężyn, OSP Chludowo, OSP Zielątkowo, OSP Golęczewo oraz GBA z Wojskowej Straży Pożarnej.

Głównym celem rozpoznania operacyjnego poligonu było przygotowanie i przeszkolenie strażaków na nadchodzące kilkudniowe ćwiczenia wojsk lądowych w Biedrusku, które odbędą się w pierwszej połowie marca.
Rozpoznanie w szczególności dotyczyło:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpożarowej na tym trudnym terenie,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych w trudno dostępnym
terenie,
- sprawdzenie możliwości rozstawienia sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w terenie,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.
Kompleksowo przeprowadzone rozpoznanie pozwala strażakom na zapoznanie się z terenem oraz wzbogacenie o cenną wiedzę, która jest nieoceniona w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Rozpoznanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych znacznie przyspiesza dojazd na miejsce zdarzenia, wskazuje najbardziej dogodne miejsca ustawienia samochodów i sprzętu.
Opracował:
asp.Andrzejczak Sławomir

Data wydarzenia: 
sobota, luty 22, 2020 - 10:00
Galeria: