Ćwiczenia - Ratownictwo Wysokościowe

W dniach 02.03. - 03.03. 2020 wszystkie zmiany służbowe JRG 1 zgodnie z planem doskonalenia zawodowego odbyły ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego – zakres podstawowy. Ćwiczenia te prowadzone były pod okiem kolegów z JRG 5, na której to jednostce funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego. W części teoretycznej omówiono skrypt do szkolenia z ratownictwa realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym podejmując tematy: standardu wyposażenia w sprzęt jednostki PSP, zadania ratowników, zasady dysponowania i współdziałania ze Specjalnymi Grupami Ratownictwa Wysokościowego oraz BHP podczas działań. Część praktyczna opierała się na ćwiczeniach ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki. Przećwiczono: węzły, budowanie stanowisk ratowniczych, poprawne zakładanie szelek bezpieczeństwa oraz ewakuacja osoby poszkodowanej przy pomocy trójnogu ratowniczego. Przeprowadzone ćwiczenia dają doświadczenie ratownikowi i pomagają sprawnie przeprowadzić działania w czasie licznych akcji ratowniczych. Kierujemy podziękowania dla kolegów z JRG 5 za udział w ćwiczeniach i pomoc w ich realizacji.

Opracował: sekc. Stanisławiak Damian

Galeria: