Ćwiczenia KPP u osób z podejrzeniem zarażenia COVID-19

W dniu 25 marca bieżącego roku strażacy z JRG-1, przeprowadzili samokształcenie kierowane z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy u osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Zostały omówione problemy dotyczące zarówno czynności ratowniczych, jak i środków ochrony osobistej strażaka. Omówiono prawidłowe zastosowanie sprzętu ochronnego, bezpieczne sposoby jego ubierania i zdejmowania, oraz czynności związane z dekontaminacją osób i sprzętu po działaniach. W związku z nowymi zagrożeniami wynikającymi ze stanem epidemii wyżej wymienionej choroby, strażacy, mimo iż nie są służbą wiodącą w zakresie działań medycznych, są w szczególny sposób narażeni na zakażenie.
W tych wyjątkowych okolicznościach, strażacy z JRG-1 pragną zapewnić, że jako profesjonalna służba ratownicza zrobią wszystko, by zminimalizować ryzyko wynikające z zagrożenia biologicznego podczas niesienia pomocy osobom tego potrzebującym. Niezależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, działania związane z pożarami i innymi zagrożeniami będą realizowane w sposób ciągły i z zaangażowaniem.

Data wydarzenia: 
czwartek, Marzec 26, 2020 - 15:00