Pożar na pierwszym piętrze budynku - ćwiczenia

W dniu dzisiejszym, to jest 25 marca bieżącego roku, strażacy z JRG-1, w ramach doskonalenia zawodowego, ćwiczyli współdziałanie zastępów przy pożarze budynku z osobami z odciętą drogą ucieczki. Ćwiczonym elementem była ewakuacja osób przy pomocy drabin i ugaszenie pożaru mieszkania powstałego na pierwszym piętrze. Strażacy wykorzystać mieli zarówno drabinę mechaniczną SCD-41, jak i przystawną D10W. Po ewakuacji osób poszkodowanych i przejęciu ich w punkcie medycznym w celu przeprowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, rota gaśnicza przystąpiła do gaszenia symulowanego pożaru przy pomocy drabiny przystawnej. Na tym założenie zakończono. Następnie nastąpiło podsumowanie przez dowódców JRG-1, którzy przyglądali się prawidłowej realizacji ćwiczenia. Zadanie zostało zaliczone, a wnioski wyciągnięte.

Data wydarzenia: 
czwartek, Marzec 26, 2020 - 14:45
Galeria: