Dekontaminacja polowej izby przyjęć

W dniu 6 kwietnia 2020 roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 w Poznaniu została zadysponowana do zdarzenia na terenie SPZOZ MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego znajdującego się przy ul. Dojazd 34. Zadaniem Grupy Specjalistycznej Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego była dekontaminacja namiotu pneumatycznego przygotowanego na terenie szpitala na ewentualne działania związane z zagrożeniem chorobą COVID – 19. W działaniach brały udział zastępy: GBA – Rt, SRRChem Renault, SRChem DAF, SLOp NISSAN NAVARA oraz przyczepka dekontaminacyjna. Namiot po pełnej dekontaminacji przy użyciu odpowiednich środków został złożony i zwrócony SA PSP w Poznaniu.

Opracowanie: mł. kpt. Kłysz Paweł

Galeria: