Ćwiczenia pompowe na placu JRG 8

Dnia 8 maja zgodnie z miesięcznym planem szkolenia zostały przeprowadzone na placu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 ćwiczenia z zakresu przepompowania i przetłaczania wody na dalekie odległości. Zadaniem II-giej zmiany służbowej było sprawdzenie pomp pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu przyczepy gaśniczej do zaopatrzenia wodnego. W pierwszej fazie ćwiczeń omówione zostały założenia taktyczne do wykonania oraz zasady BHP. Założenie praktyczne zakładało podanie wody na odległość 500 metrów przy użyciu motopompy Rosenbauer Fox 1600 dm3/min oraz motopompy pływającej Mamut 2400 dm3/min. Z uwagi na liczne ograniczenia terenu ćwiczebnego linia wężowa posiadała sporo załamań, które oczywiście wzięto pod uwagę podczas obliczenia osiąganych wyników. Najważniejszymi celami przeprowadzonych ćwiczeń było :
- organizacja i budowa punktu czerpania wody
- budowa zasilającej linii wężowej
- "buforowanie" wody na ewentualnym miejscu pożaru
- sprawdzenie przepływu wody przez węże tłoczne
- organizacja wody w natarciu
- prowadzenie łączności radiowej na miejscu akcji.
Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania ze sprzętu do przetłaczania wody na duże odległości.

Sporządził: mł.kpt. Damian Nowacki

Galeria: