JRG 8 - Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2020

Mimo, że tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka odbyły się w skromnej oprawie, uwzględniającej wymagania związane ze stanem epidemii, to nasi przyjaciele nie zawiedli. Otrzymaliśmy sporo życzeń i słów wsparcia.
Jak co roku nie zapomniał o nas także Wójt Gminy Czerwonak p. Marcin Wojtkowiak. W imieniu własnym i mieszkańców gminy przekazał najlepsze życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie dziękując jednocześnie za dotychczasową służbę m.in. na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wzorową współpracę.
Serdecznie dziękujemy za pamięć i wsparcie oraz deklarujemy dalszą owocną współpracę z naszej strony. Cieszymy się, że władze samorządowe widzą i doceniają naszą służbę.

Opracował: st. kpt. Jarosław Szewczyk

Galeria: