Rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody na obszarze chronionym JRG 9.

Zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcjonariusze JRG 9 w Mosinie przeprowadzili w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2020 r. rozpoznanie dróg pożarowych w lasach oraz punktów czerpania wody w obszarze chronionym. Na terenie chronionym przez JRG 9 większość terenów leśnych jest pod nadzorem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przeprowadzono rozpoznanie punktów czerpania wody oraz hydranty w sześciu obwodach ochronnych: Puszczykowo, Wiry, Wypalanki, Górka, Jeziory oraz Osowa Górka. Podczas rozpoznania sprawdzono możliwości przejazdu drogami pożarowymi oraz możliwość jak najlepszego dojazdu do naturalnych i sztucznych punktów czerpania wody. Przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem linii ssawnej w celu zassania wody przy pomocy autopompy. Na miejscu ćwiczeń zostały również omówione techniki gaszenia pożarów lasów oraz zagrożenia wynikające z tego typu zdarzeń dla ratowników biorący bezpośredni udział w działaniach. Wyżej wymienione przedsięwzięcie jest jednym z wielu podejmowanych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w lasach.
Sporządził: st. asp. Tomasz Krajewski
Zdjęcia: mł. asp. Romuald Ignaczak

Data wydarzenia: 
środa, Lipiec 1, 2020 - 11:30
Galeria: