Uroczystość przekazania pojazdu do OSP Puszczykowo

W dniu 02 lipca 2020 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie odbyła się uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA MAN LE 18.280 5/32 . Oficjalne przekazanie samochodu nastąpiło z udziałem między innymi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Dariusza Matczaka, Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jacka Michalaka, Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu dh Wacława Zajączkowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Tomasza Potockiego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Filipa Ryglewicza, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 st. kpt. Pawła Zielińskiego. W uroczystym apelu związanym z przekazaniem samochodu udział brali również przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji, m.in. druhowie strażacy z OSP Pecna i OSP Poznań Głuszyna oraz rodziny i sympatycy pożarnictwa. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Naczelnika OSP Puszczykowo dh Elizę Bałazy na ręce Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Dariusza Matczaka , Następnie Prezes Zarządu OSP w Puszczykowie dh Gniewko Niedbała przywitał zebranych gości oraz wyraził podziękowania dla osób i instytucji, które przyczyniły się do pozyskania samochodu, Wystąpienia zebranych gości rozpoczął Wielkopolski Komendant Wojewódzki. Uroczystego przekazanie samochodu i wręczenia dowodu rejestracyjnego dokonali:: Wielkopolski Komendant Wojewódzki bryg. Dariusz Matczak, Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak oraz Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski. Dokument odbierał Prezes OSP Puszczykowo dh Gniewko Niedbała. Następnie zastęp OSP Puszczykowo dokonał symbolicznego wprowadzenia samochodu do podziału bojowego podczas, którego prowadzący uroczystość Zastępca Naczelnika dh Jakub Haściło, przedstawił charakterystykę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Man, rok produkcji 2006, posiadającego: napęd 2x4, zbiornik na wodę 5000l, zbiornik na środek pianotwórczy 500l, autopompę o wydajności 3200l/m. Został on doposażony w sprzęt do ratownictwa technicznego, rozszerzony zestaw PSP R1, armaturę wodno-pianową oraz dodatkowy sprzęt i wyposażenie. Uroczystość zakończono złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości na ręce Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek w strażnicy OSP Puszczykowo. Zebrani goście mieli również możliwość obejrzenia samochodu wraz z wyposażeniem. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce osób i instytucji, dzięki którym było możliwy pozyskanie ciężkiego samochodu gaśniczego dla puszczykowskich strażaków:
1. Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu
2. Komenda Miejska PSP w Poznaniu
3. Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski
Opracowanie: Naczelnik OSP Puszczykowo dh Eliza Bałazy Zdjęcia: Łukasz Jachimowicz

Galeria: