Nowy Zastępca Dowódcy w JRG 8

Z dniem 1 sierpnia 2020r. Komendant Miejski PSP w Poznaniu mianował na stanowisko zastępcy dowódcy JRG-8 asp.sztab. Macieja Szcześniaka – dotychczasowego dowódcę zmiany na JRG 8. Uroczystego wręczenia aktu mianowania dokonał bryg. Jacek Michalak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w obecności p.o. zastępcy komendanta miejskiego st.kpt. Radosława Hurnika oraz dowódcy JRG 8 st.kpt. Jarosława Szewczyka.
Asp. sztab. Maciej Szcześniak służbę rozpoczął 01.09.1993r. podejmując naukę w Szkole Aspirantów PSP. Po ukończeniu szkoły, od 1 czerwca 1995 roku rozpoczął pracę na stanowisku dowódcy zastępu w JRG-8. W 1999r. został mianowany na stanowisko dowódcy sekcji, a od stycznia 2001r. na stanowisko dowódcy zmiany, które zajmował do 31 lipca 2020. Jest osobą zaangażowaną w szkoleniach i ćwiczeniach związanych z działalnością Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP Powiatu Poznańskiego w Bolechowie. Prowadził zajęcia szkoleniowe ze słuchaczami Kursu Podstawowego Strażaka Jednostki Przeciwpożarowej. Brał udział w likwidacji skutków powodzi w 1997r., która dotknęła południowe obszary naszego kraju za co otrzymał pisemne podziękowanie od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Mocno zaangażował się w prace związane z budową pomieszczeń szkoleniowych w piwnicy JRG służących jako „symulator mieszkania”, gdzie szkoleni są również druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Swymi pomysłami i radami często wspiera kierownictwo JRG w realizacji zadań na rzecz jednostki. Dodatkowo szkoli młodych adeptów chętnych do wstąpienia w szeregi OSP. Podczas wykonywania obowiązków służbowych wykazuje się dużym zaangażowaniem w ich realizację. Jest wysoce cenionym przez przełożonych i współpracowników specjalistą.

Opracowała: mł.bryg. Emilia Kuczkowska, Foto: st.str. Roksana Sawicka

Galeria: 
Kategoria: