Wyniki V etapu naboru do służby na stanowiska: starszy ratownik kierowca i starszy ratownik

Komisja rekrutacyjna publikuje wyniki V etapu naboru (test wiedzy) do służby przygotowawczej na 2 stanowiska: starszy ratownik oraz starszy ratownik kierowca.