JRG 8 - Rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody.

W dniach 04 - 07 sierpnia 2020 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie przeprowadzili rozpoznanie dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody w obszarach leśnych Nadleśnictwa Łopuchówko
W jego skład wchodzą obręby: Kąty, Łopuchówko, Biedrusko oraz Dziewicza Góra.
Celem nadrzędnym rozpoznań było praktyczne sprawdzenie stanu i oznakowania dróg pożarowych w lasach sektora chronionego oraz weryfikacja możliwości przejazdu samochodów pożarniczych.
Ponadto w punktach czerpania wody zrealizowano założenia ćwiczebne polegające na pobraniu wody z akwenów przy użyciu autopompy.
Przedsięwzięcia tego typu pozwalają na sprawniejsze działanie w boju a także pozwalają dostrzec i zniwelować w odpowiednim czasie ewentualne uchybienia i nieprawidłowości.

Informację sporządził: kpt. Kamil Pająk, zmiana 1

Galeria: