Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pod nazwą „Rozbudowa/modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP II 2020” nr sprawy: PT.2370.8.2020"

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą „Rozbudowa/modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP II 2020” nr sprawy: PT.2370.8.2020".
Poniżej dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kategoria: