Środki dla szkół

Możliwość ponownego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom.
W związku z tym MEN oraz Minister Zdrowia wspiera w tym zakresie szkoły i placówki edukacyjne.
Za pośrednictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniach
26-28.08.2020r na terenie JRG-4 w Poznaniu nastąpiło przyjęcie oraz dystrybucja środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni jak również masek ochronnych dla Miasta Poznań oraz gmin powiatu poznańskiego.

Opracował: JRG-4
Zdjęcia: JRG-4

Galeria: