Zgrupowanie "ŁAGÓW 2020".

Coroczne zgrupowanie Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej odbyło się po raz trzeci w Łagowie (woj. Lubuskie). Od 21.09. do 26.09 2020r strażacy doskonalili umiejętności na jeziorze Łagowskim oraz Trześniowskim. Dwie grupy (Sonarzystów oraz Nurków) doskonalili swoją współpracę wykonując zaplanowane zadania. Każdy dzień zaczynał się od odprawy, na której przedstawiano tematy do realizacji. Nurkowie wykonywali pracę pod wodą zgodnie z przedstawionymi wytycznymi. Głównym celem był odpowiedni dobór sprzętu do zadań i ich realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami biorąc pod uwagę warunki panujące na danej głębokości: widoczność, rodzaj dna, zużycie czynnika powietrza, czas dekompresyjny. W swych działaniach bardzo często osiągali głębokość bliską 30 metrów i zerową widoczność. Za ich bezpieczeństwo odpowiedzialna była grupa sonarowa, która działała na jednostkach pływających. Przy pomocy dwóch sonarów (dookólny i holowany) poznawali ukształtowanie dnia jeziora tworząc przy tym mapę batymetryczną. Zaznaczali przeszkody i obiekty naprowadzając na nie nurków w celu ich rozpoznania. Przepłynięcie wielu kilometrów sonarem holowanym oraz spędzenie wielu godzin pod wodą doskonali strażaków w działaniach związanych z niebezpieczeństwami, które niesie ze sobą środowisko wodne. Dzień kończył się odprawą wieczorną, na której przedstawiano zrealizowane zadania, warianty działania oraz plan na kolejny dzień. Na jeden dzień obozu przybył do nas p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu - st.kpt. Radosław Hurnik, który dziękował za zaangażowanie i sprawne działania SGRW-N.

Data wydarzenia: 
sobota, Wrzesień 26, 2020 - 00:00