Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - Modernizacja obiektu i terenu do ćwiczeń JRG nr 8 w Bolechowie etap I” – PT.2370.4.2015

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Modernizacja obiektu i terenu do ćwiczeń JRG nr 8 w Bolechowie
etap I” – PT.2370.4.2015"

Uroczysta zmiana służby na JRG-1

Dnia 01.07.2015r., na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu miała miejsce uroczysta zmiana służby z okazji mianowania na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki – st. kpt. Piotra Mądrego. W wydarzeniu wzięła udział kadra kierownicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na czele z Komendantem Miejskim PSP – st. bryg. dr inż. Witoldem Rewersem. Była to także okazja do wręczenia listów gratulacyjnych strażakom systemu zmianowego z JRG-1, biorącym udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru budynku wielorodzinnego na ulicy Roboczej 33.

Pożegnanie ze służbą - st.ogn. Katarzyna Zawadka

W dniu 30 czerwca 2015 roku na zaopatrzenie emerytalne przeszła st.ogn. Katarzyna Zawadka – starszy technik z Wydziału Kadr, Organizacji i Archiwizacji.

W uroczystym pożegnaniu wziął udział Komendant Miejski st.bryg. Witold Rewers, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Wojciech Mazur, którzy podziękowali emerytce za zaangażowanie w funkcjonowanie Komendy Miejskiej.

Zmiany personalne w kadrze kierowniczej KM PSP Poznań

W dniu 30 czerwca 2015 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 miała miejsce szczególna uroczystość. Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł wieloletni Dowódca Jednostki bryg. Piotr Kołodziejczak. Podczas uroczystej zmiany służby Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st.bryg. Witold Rewers decyzją personalną mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 st.kpt. Krzysztofa Bugajaka (dotychczasowego zastępcę dowódcy), natomiast na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5
st. kpt. Tomasza Grelaka.

JRG 7 - Ćwiczenia na wodzie

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w miesiącu czerwcu strażacy z JRG nr 7 przeprowadzili ćwiczenia na rzece Warcie. Przypomniano zasady BHP oraz taktykę działań przy zdarzeniach na wodzie. Przećwiczono kilka scenariuszy z podejmowania poszkodowanych z wód płynących oraz udzielania im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Omówiono oraz sprawdzono w praktyce zastosowanie dostępnego sprzętu ratownictwa wodnego - sań lodowych, koła ratunkowego oraz rzutki.

Zmiana na stanowisku Dowódcy JRG nr 5.

W ostatni dzień czerwca o godzinie 8:00 rozpoczęła się uroczysta zmiana służby z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego Dowódcy bryg. Piotra Kołodziejczaka, mianowania nowego Dowódcy st. kpt. Krzysztofa Bugajaka oraz nowego Zastępcy Dowódcy st. kpt. Tomasza Grelaka.
Uczestnikami uroczystości byli Komendant Miejski PSP w Poznaniu st. bryg. Witold Rewers, kadra kierownicza Komendy Miejskiej, Załoga JRG 5, koledzy z Komendy Wojewódzkiej i Szkoły Aspirantów oraz emeryci i zaproszeni goście.

JRG 7 - Festyn pn. "Bezpieczne Wakacje" już za nami...

W dniu 27 czerwca 2015 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 odbyła się impreza plenerowa pod nazwą “Bezpieczne Wakacje”. Do wspólnej zabawy ratajscy strażacy zaprosili wszystkich mieszkańców Poznania zainteresowanych służbami mundurowymi oraz tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Ćwiczenia z gazami

W dniu 29 czerwca 2015 roku dowódca zmiany I JRG 9 przeprowadził ćwiczenia zmiany służbowej zgodnie z pismem z KW PSP w Poznaniu WOSZ.1434.4.19.2015 składające się z dwóch części. Pierwsza teoretyczna polegała na sprawdzeniu wiedzy i przypomnieniu zagrożeń z jakimi można się spotkać podczas likwidacji zagrożeń związanych z gazami technicznymi. Kolejna część zajęć to założenie praktyczne polegające na realizacji wcześniej omówionego scenariusza głównego i kilku zadań szczegółowych mogących wystąpić podczas prawdziwej akcji. Zajęcia zakończono podsumowaniem.

JRG 3 - Ćwiczenia w obiekcie UNILEVER

Miesiąc czerwiec to okres, w którym przedstawiciele zakładów najczęściej planują szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dla pracowników. W związku z tym w dniach od 23 do 25 czerwca załoga JRG nr 3 przeprowadziła ćwiczenia ewakuacyjne połączone z działaniami ratowniczo-gaśniczymi dla zakładu Unilever zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Bałtyckiej.

Współdziałanie SGRWN z podmiotami KSRG powiatu międzychodzkiego

W dniu 27 czerwca w miejscowości Chrzypsko Wielkie odbyły się warsztaty dla strażaków z terenu powiatu międzychodzkiego z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. Zajęcia zostały podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną.
Podczas zajęć teoretycznych omówione zostały zagadnienia w zakresie współpracy z SGRW-N i jednostek straży pożarnej podczas realnych akcji, bezpieczeństwa i taktyki działań oraz wykorzystanie sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdów pożarniczych.

JRG 4 pożar na basenie

29 czerwca strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym otrzymali wezwanie do pożaru w pomieszczeniach biurowych w kompleksie basenowym w Tarnowie Podgórnym.

Wizyta w przedszkolu

Dnia 23 czerwca br. strażacy z JRG 6 gościli w OREW (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym) EMEDA Sp.z o.o. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Mł. kpt. Piotr Grzebyta, sekc. Antoni Kędziora oraz st. str. Bartosz Hoffmann rozmawiali z małymi słuchaczami o tym jak zachować się podczas pożaru w pomieszczeniu zamkniętym, w jaki sposób postępować i kogo informować podczas powstania zagrożenia. Przedstawiliśmy także dzieciom jak wygląda strażak w pełnym umundurowaniu bojowym. Dzieci wykazały się ogromną ciekawością i zadawały mnóstwo pytań.

Strony