Aktualności

Ostatnia zmiana służby

W dniu dzisiejszym po raz ostatni w podziale bojowym stanął do zmiany służby st. kpt. Mariusz Magierski. Od jutra będzie pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
Popularny "Maniek" lub jak mówią inni "sympatyczna żyrafa" rozpoczął swoją zawodową karierę pożarniczą kończąc w 1996 r. SA PSP w Poznaniu.

Wreczenie gratulacji absolewntom uczelni wyższych - 26.09.2014r.

26 września 2014r. Komendant Miejski st.bryg.dr inż. Witold Rewers w obecności kierowników komórek organizacyjnych wręczył decyzje oraz listy gratulacyjne funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, którzy podjęli trud podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
Gratulacje oraz nagrody odebrali:
- st.asp.Mariusz Gruszka (PR) absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu,
- st.str. Dawid Rendszmid (PR) absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,
- mł.ogn. Tomasz Witucki (JRG 1) absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,

Odwiedziny na JRG-1

W dniu 27 września 2014r. Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą nr.1 w Poznaniu odwiedziły dzieci z Ośrodka kulturalnego „SOŁEK” oraz uczestnicy programu „Cztery żywioły i dwa koziołki”. W sumie jednostkę zwiedzało 36 dzieci i 47 osób dorosłych. Poznawali oni charakterystykę ciężkiej pracy strażaka. Zwiedzając strażnicę mogli obejrzeć samochody pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt, który się na nich znajduje. Każdy z nich mógł przymierzyć hełm, ubranie bojowe . Dzieciom dużo frajdy sprawiała możliwość wejścia do samochodu i obejrzenia go z bliska.

Rozpoznanie REHAU

Przy okazji przeprowadzanej ewakuacji w firmie REHAU strażacy JRG-4 zapoznali się z charakterem działalności firmy . Ponadto mogliśmy wspólnie omówić proces ewakuacji, miejsca zbiórki itd. Był to dobry moment na prześledzenie zachowania się pracowników w trakcie zagrożenia życia i mienia .

Najlepszy kierowca MPK

Podczas niedzielnego popołudnia dnia 21.09.2014 r. strażacy z JRG-4 brali udział w festynie zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na terenie Toru Poznań. Zaproszeni pracownicy MPK walczyli o tytuł "najlepszego kierowcy".
Festyn oferował wiele atrakcji dla "małych i dużych". Strażacy opowiadali o tajnikach swojej pracy, dali możliwość przymierzenia hełmu strażackiego oraz zaprezentowali możliwości taktyczne drabiny mechanicznej SCD-37.

Zdjęcia : K.Lesińska

JRG-8 WEWNĘTRZNY EGZAMIN KPP

W dniu 30 września trzech strażaków z JRG-8, uczestniczyć będzie w egzaminie potwierdzającym posiadanie tytułu ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W związku z powyższym przeprowadzony został wewnętrzny egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną wytypowanych do egzaminu strażaków.

Ewakuacja szkoły w Paczkowie.

W dniu 25 września 2014 roku, przeprowadzono próbną ewakuacje w Zespole Szkół w Paczkowie.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku .Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

W ćwiczeniach udział brały zastęp z JRG - 3 , OSP Kobylnica oraz OSP Swarzędz.

Warsztaty wysokościowe część II

W dniach 24-26 września, zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego, odbyły się warsztaty wysokościowe na poziomie podstawowym dla strażaków poznańskiego garnizonu. Zajęcia otworzył D-ca SGRW bryg. P. Kołodziejczak nakreślając cele do osiągnięcia oraz tematykę 2 części warsztatów. Omówiono wybrane akcje ratownicze prowadzone w studniach. Ratownicy zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej doskonalili umiejętności podczas prowadzenia ewakuacji ze studni, asekuracji przy pracach na wysokości oraz samoratowania.
Opracował: st. kpt. K. Bugajak

JRG 7 Uroczysta zmiana służby

W dniu 23 września br. odbyła się uroczysta zmiana służby. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych mł. bryg. Mirosław Hoffman. Okazją ku temu było wręczenie okolicznościowych podziękowań funkcjonariuszom naszej jednostki, którzy 19 lipca br. brali udział w gaszeniu pożaru obiektu ze zbiornikami z paliwem i butlami acetylenowymi przy ulicy Migali w Luboniu.

Doskonalenie techniki i działań w wykopach, zagłębieniach, studniach.

W związku z poleceniem Komendanta Miejskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu przeprowadzili cykl szkoleń dotyczący tematyki „Ratownictwo podczas zdarzeń w szambach, wykopach, tunelach”. Ćwiczenia te są wstępem do warsztatów z zakresu podstawowego ratownictwa wysokościowego, które odbędą się pod koniec września w JRG nr 5 w Poznaniu.

Szkolenie podzielono na część teoretyczną oraz praktyczną.

Ćwiczenia w firmie Bet-Exim

W dniu 18 września 2014 r.odbyły się ćwiczenia na terenie firmy produkującej prefabrykaty betonowe i żelbetowe. Działania zastępów polegały na ugaszeniu symulowanego pożaru dachu jednego z budynków produkcyjnych. W ćwiczeniach udział brały zastępy z JRG 9 Mosina.

Strony