Aktualności

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

W dniu 22.07.2016 zakończył się cykl szkoleń dla wszystkich zmian służbowych JRG-6 z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym. Podczas szkolenia na jeziorze Kórnickim ćwiczono posługiwanie się sprzętem używanym na akwenach (rzutki ratownicze, koła ratunkowe, nosze typu deska) oraz podejmowanie różnymi technikami osoby nieprzytomnej z wody. Jednocześnie doskonalono elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy z osobami wykazującymi objawy podtopienia. Zajęcia szkoleniowe pozwalały sprawdzić stopień przygotowania JRG-6 pod względem bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą.

Nowy Dowódca Ratajskiej Jednostki

W dniu 21 lipca 2016 roku podczas uroczystej zmiany służby Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 st. kpt. Jacka Orlikowskiego dotychczasowego Zastępcę Dowódcy Jednostki.
W uroczystości poza Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu wzięli udział również liczni goście: Naczelnicy Wydziałów, Dowódcy JRG, funkcjonariusze i pracownicy systemu codziennego, strażacy stanowiska kierowania oraz oczywiście strażacy podziału bojowego ratajskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

JRG-7 Ćwiczenia z drabinami i SCH-44

W dniu 19 lipca 2016 zmiana III przeprowadziła ćwiczenia dotyczące drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego będących na wyposażeniu jednostki. W pierwszej części sprawiono drabinę typu DWD-3/P, która znajduje się na GCBA-Rt 5/32. Przy okazji sprawdzono maszt oświetleniowy. W drugiej części na plac wyjechało SCH-44, operatorzy sprzętu specjalnego sprawdzili zasięg wysięgnika oraz pole pracy. Podczas ćwiczeń mocne podmuchy wiatru nie pozwoliły na osiągnięcie maksymalnych parametrów urządzenia, co pozwoliło skonfrontować podnośnik z siłami natury.

Zrzut CO2 w Mondi

W dniu 18.07.2016r. w zakładzie „Mondi” produkującym opakowania do różnego rodzaju produktów, przeprowadzony został kontrolowany zrzut CO2 z instalacji ochrony ppoż.. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zrzutu oraz możliwość zobaczenia na własne oczy jak wygląda rozładowanie środka przebywając wewnątrz hali. Założenie polegało na wykonaniu 2 zrzutów środka, pierwszy gaśniczy trwał 120 sek. i uwolniono 6 ton CO2 natomiast drugi dogaszający trwał 60 sek., w którym uwolniono 3 tony.

Ćwiczenia z ratownictwa drogowego

W dniu 18.07.2016 na terenie Stena Recycling w Swarzędzu odbyły się ćwiczenia praktyczne z ratownictwa drogowego. Ratownicy przećwiczyli techniki wykonania przestrzeni niezbędnej do ewakuacji osób poszkodowanych. Ćwiczenia pozwoliły na przypomnienie, że zdarzenia związane z wypadkami drogowymi muszą być prowadzone z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.

NIE TYLKO POD WODĄ

W dniu 09-10 lipca 2016 r. odbyły sie po raz kolejny Międzynarodowy Piknik Modelarski na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim połączony z licznymi konkurencjami i pokazami, gdzie spotykają się osoby z pasją i zainteresowaniem oraz ogromną wiedzą w zakresie lotnictwa i mechaniki lotu - najlepsi w kraju.

Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą

W dniu 17.07.2016 roku odbyła się akcja edukacyjno - rekreacyjna "Niedziela w Muzeum. Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą". Impreza odbyła się na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowały zastępy GLBA-Rt z JRG 2, SLRR z JRG 7 oraz GBA-Rt z OSP Plewiska. Główną atrakcją przygotowaną przez strażaków był namiot "dymowy", który jako symulator zadymionego pomieszczenia, przeznaczony był do nauki prawidłowej ewakuacji z zadymionego pomieszczenia.

Ćwiczenia doskonalące z ratownictwa drogowego

W dniu 16.07.2016 odbyły się ćwiczenia praktyczne z ratownictwa drogowego. Strażacy z zmiany III ćwiczyli techniki uwalnianie osób poszkodowanych z samochodów oraz wykonywania do nich dostępu. Ćwiczenia miały na celu przypomnienie technik ratowniczych z wykorzystaniem hydraulicznego sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu JRG. W czasie zajęć ćwiczono różne warianty wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej oraz uwalnianie osób znajdujących się pod autem.

JRG4- Pożar samochodu Przeźmierowo

16 lipca 2016r. o 11.45 strażacy z JRG 4 w Poznaniu zostali zadysponowani do pożaru samochodu w Przeźmierowie przy ulicy Rynkowej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano palący się cały samochód Ford Transit Connect. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu samochodu za pomocą jednego prądu gaśniczego w natarciu.

Opracował: mł.asp. Krzysztof Biszczanik

JRG-7 Ćwiczenia z SCDz-40 i SCRt

W dniu 13 lipca 2016 roku zmiana III przeprowadziła zgodnie z planem ćwiczenia dotyczące umiejętności prowadzenia pojazdów pożarniczych. Ratajscy strażacy doskonalili umiejętności obsługi SCRt, na wyposażeniu którego znajduje się HDS. Następnie rozstawiono dźwig i przypomniano sobie komendy hakowego-sygnalisty. Przeprowadzone ćwiczenia były bardzo owocne, przełoży się to na szybkość i jakość prowadzonych działań w przyszłości.

Ćwiczenia nad Maltą

Dnia 13.07.2016 r. zastępy GBA Rt 2,5/16, SCRw Mercedes Atego, SLRw Nissan Navara oraz SD-30 z JRG-1 udały się nad Jezioro Maltańskie celem przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych z użyciem sprzętu do poszukiwań podwodnych. Ćwiczenia polegały na symulacji akcji ratowniczej z użyciem zestawu tzw. szybkiego nurka, wejściu do wody oraz przeszukaniu dna jeziora metodą wahadła. Przećwiczono komunikację sprawdzając system łączności na linii centralka przewodowa – nurek wykonujący prace podwodne. Następnie sprawiono sonar MS1000 oraz omówiono zasady jego użycia.

JRG 7 Rataje po nawałnicy

W dniu 14 lipca 2016 roku nad poznańskimi Ratajami przeszła nawałnica z obfitymi opadami deszczu i huraganowym wiatrem. W tym dniu strażacy z tut. Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej pracowali bez wytchnienia od popołudnia, aż do samego rana 15.07. Odnotowano kilkanaście zdarzeń związanych z powalonymi drzewami jak i lokalnymi podtopieniami. W dalszym ciągu odbieramy zgłoszenia, które są konsekwencją wczorajszej burzy.

Strony