Aktualności

JRG-8 Egzamin na dowódcę zastepu

W dniu 12 lutego br. odbył się egzamin na stanowisko dowódca zastępu mł.asp. Sławomira Andrzejczaka. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: mł. bryg. Mirosław Hoffman Zastępca Komendanta Miejskiego KM PSP w Poznaniu, st. kpt. Tomasz Skorliński Naczelnik wydziału Operacyjnego, oraz dowódca i zastępca JRG-8. Kandydat w pierwszej części egzaminu musiał wykazać się wiedzą, którą zdobył odbywając praktyki w Wydziałach Komendy Miejskiej PSP i w poszczególnych JRG .

Zgrupowanie zimowe specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego

W dniach 8-10.02.2016r. KM PSP w Poznaniu była gospodarzem i organizatorem zgrupowania członków SGRW-N z woj. wielkopolskiego. Warto wspomnieć, że w Wielkopolsce już po raz 16, w tym po raz 8 w Poznaniu organizowane są zajęcia szkoleniowe w formie warsztatów w zakresie wykonywania prac podwodnych, gdzie należy przez to rozumieć szereg czynności wykonywanych pod powierzchnią wody jak i czynności wykonywane przez osoby organizujące te prace i obsługujące urządzenia do realizacji zadań na powierzchni wody.

JRG 7 - pożary mieszkań na wysokich piętrach

Taktyka gaszenia pożarów wewnętrznych na wyższych kondygnacjach, z racji dużej liczby budynków średniowysokich i wysokich w rejonie chronionym, jest częstą tematyką zajęć szkoleniowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7. Na ostatniej służbie w ramach doskonalenia zawodowego strażacy udali się na osiedle Orła Białego, aby na szesnastopiętrowcu wypróbować różne metody prowadzenia linii gaśniczych na wypadek pożaru na wyższej kondygnacji.

JRG-4 - Szkolenie doskonalące na terenie HADEX-GAZ

Dnia 11.02.2016 r. odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków z JRG-4 na terenie rozlewni gazu płynnego firmy HADEX-GAZ. Dzięki uprzejmości kierownictwa firmy, strażacy mieli możliwość zaznajomienia się z procesem przepompowywania gazu z cysterny, obsługą oraz zagrożeniami wynikającymi z tego procesu jak i zasadami bezpieczeństwa podczas możliwego uszkodzenia autocysterny.

Opracowanie i zdjęcia:
Zmiana III

Sheraton Poznań hotel - rozpoznanie operacyjne.

W dniach 08,09,10 luty 2016r. zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu rozpoznania operacyjnego obiektu Sheraton Poznań hotel W Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9.
W ćwiczeniach udział brały zastępy z JRG- 2.
Ćwiczenia miały na celu:
- rozpoznanie operacyjne obiektu;
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych;
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych;
- sprawdzenie procedur postępowania zagrożeń na terenie obiektu;
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu;

Narada roczna KM PSP

W dniu 4 lutego br w gościnnych progach Klubu Emeryta na terenie JRG Nr 2 odbyła się pierwsza część narady rocznej Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Sprawozdanie z działalności w mijającym roku przedstawiły w formie prezentacji wszystkie Wydziały, samodzielne stanowiska a także każda z jednostek.
Druga część , z udziałem zaproszonych gości odbyła się nazajutrz, 5 lutego na terenie JRG 7. Wtedy to podsumowano działalność Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu za 2015r.
W spotkaniu wzięli udział:

Wizytacja Komendanta Wojewódzkiego PSP na zgrupowaniu szkoleniowym SGRWN woj. wielkopolskiego

W dniu 9 lutego 2016 r. strażaków biorących udział w zgrupowaniu Specjalistycznych Grup Wodno - Nurkowych z terenu województwa wielkopolskiego, które odbywało się w tym czasie na rzece Warcie (przystań kajakowa Mściszewo) odwiedził Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Mirosław Hoffman wraz z Naczelnikiem Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego - st. kpt. Tomaszem Skorlinskim oraz przedstawicielem Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego - mł. kpt. Adamem Szydą.

JRG 7 Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

9 lutego br. odbyły się ćwiczenia strażaków z poznańskiej "siódemki" z ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym. Na początku funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu teoretycznym na świetlicy JRG, a następnie udali się nad jezioro Malta, gdzie rozpoczęła się praktyczna część ćwiczeń. Przećwiczono kilka scenariuszy, podczas których strażacy doskonalili umiejętności bezpiecznego podejmowania osób poszkodowanych z wody.

opracowanie i mat. foto: zmiana I

Uszczelnianie cystern - ćwiczenia

W dniu 09.02.2016 roku zmiana I JRG nr 6 odbyła zajęcia szkoleniowe zgodnie z planem miesięcznym. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne dotyczące organizacji działań ratowniczo-gaśniczych cystern z cieczami palnymi, gazem propan-butan oraz butli z acetylenem. Omówiono także BHP podczas tego typu działań. Ćwiczenia praktyczne polegały na pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych. Ratownicy przy pomocy pneumatycznych opasek uszczelniających zabezpieczyli teoretyczny wyciek.
Opracował: mł. asp. Robert Surowiec
Zdjęcia: asp. sztab. Rafał Kotowicz

JRG 7 - Ratajscy Strażacy ponownie najlepsi !!!

W dniu 5 lutego 2016 roku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W naradzie udział wzięli m. in. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski, p.o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lech Janiak oraz wielu zaproszonych gości.
Jednym z głównych punktów spotkania było rozstrzygnięcie konkursu na "NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ RATOWNICZO – GAŚNICZĄ 2015 ROKU" poznańskiej Komendy.

Szkolenie Cysterny z płynnymi gazami

W dniu 06.02.2016 roku, w nawiązaniu do pisma WOSZ.1434.4.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku oraz miesięcznym planem szkolenia zmiana I JRG 9 przeprowadziła zajęcia na temat organizacji działań ratowniczo–gaśniczych podczas zdarzeń z cysternami przewożącymi płynne gazy propan – butan i acetylen. Podczas zajęć omówiono zasady prowadzenia działań
ratowniczo–gaśniczych oraz właściwości fizykochemiczne i zagrożenia jakie stwarzają gazy płynne. Przeanalizowano również charakterystyczne zdarzenia, podczas których wystąpił wyciek lub pożar.

JRG 7 - Ćwiczenia z GRS OSP Poznań

W dniu 6 lutego br. na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym, przeprowadzone dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań.

Grupa, która na co dzień stacjonuje na terenie "Siódemki" od blisko roku funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w wielu szkoleniach.

Otwarte strażnice

W 07.02.2016 r. na terenie JRG 6 w ramach dnia „Otwarte strażnice” odwiedzili nas druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Rogoźna. W trakcie spotkania nasi goście mogli zapoznać się ze specyfiką działania SGRChem-Eko oraz zobaczyć specjalistyczny sprzęt jakim dysponuje nasza jednostka.
Omówiono min.: zagadnienia związane z profilaktyką pożarową, zagadnienia związane z bezpieczeństwem w okresie zimowym oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla.
Opracował: mł. kpt. Paweł Zieliński

Strony