Aktualności

Ćwiczenia w Zakładzie Karnym w Koziegłowach

W dniu 18 września 2014 r.odbyły się ćwiczenia organizowane przez Zakład Karny w Koziegłowach. Celem ćwiczeń było współdziałanie w sytuacji buntu na terenie Zakładu Karnego. Działania zastępów OSP Czerwonak i JRG-8 z Bolechowa polegały na ugaszeniu symulowanego pożaru w obrębie jednego z bloków więziennych oraz przeszukaniu zadymionego pomieszczenia w/w bloku.

Ćwiczenia w JRG 6

W dniach 15-17 września na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 w Poznaniu odbyły się ćwiczenia SGRChem-Eko z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Brały w nich udział wszystkie zmiany służbowe z JRG 6 oraz JRG 7. Ćwiczenia przebiegały pod nadzorem Dowódcy JRG 6 bryg. Arkadiusza Surdyka.

Podpisanie porozumienia o praktyki zawodowe kadetów SA PSP w Poznaniu

Na początku miesiąca września 2014 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez st. bryg. Witolda Rewersa, a Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez st. bryg. Grzegorza Stankiewicza.

JRG Nr 7 Nowy Rekord Wielkopolski w Pożarniczym Biegu na 100 m

W dniu 13 września 2014 roku na terenie obiektów sportowych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 8 w Bolechowie odbyły się pierwsze w sezonie 2014/2015 zawody Ligi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Dwuboju Pożarniczym.
W zawodach wystartowało 50 najlepszych zawodników z siedmiu komend powiatowych / miejskich PSP województwa wielkopolskiego.
W zawodach wzięła udział również najlepsza obecnie w Wielkopolsce, dziesięcioosobowa reprezentacja naszej Komendy, w składzie której znajduje się aż 4 strażaków z ratajskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Turniej o puchar Starosty Poznańskiego

W dniu 13 września 2014 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie odbył się turniej piłki nożnej pod patronatem Starosty Poznańskiego. Pierwsza cześć rozgrywek dotyczyła wyłonienia najlepszej drużyny piłkarskiej Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, która następnie miała zmierzyć się z utytułowaną reprezentacją Starostwa Powiatowego. W turnieju wzięło udział 5 drużyn z poznańskich JRG. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzcę, którym okazała się reprezentacja z JRG-3.

Ćwiczenia na obiekcie Wyborowa

W dniu 16.09.2014 ok. godziny 10:00 zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiekcie Wyborowa S.A mieszczącego się na ulicy Janikowskiej 23 w Poznaniu. Ćwiczenia mały na celu:
- sprawdzeniu czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu
- sprawdzeniu możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń
- sprawdzeniu zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP
- sprawdzeniu umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi, dzieleniu terenu akcji na odcinki bojowe

Bezpieczni w Powiecie Poznańskim

W dniu 13.09.2014r. na terenie JRG 8 odbył się festyn pod tytułem „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe i KM PSP w Poznaniu.

Goście mieli okazję zapoznać się z szeroką działalnością służb mundurowych i nie tylko. Poza Strażą Pożarną, Wojskiem, Policją, Pogotowiem i Strażą Miejską gościła również Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Służby Weterynarii. Podczas festynu Starosta Poznański wręczył elementy wyposażenia pożarniczego 34 jednostkom OSP spoza KSRG.

Szkolenie w zakresie wstępnego ustalania przyczyn pożaru

W dniu 12.09.2014r. na terenie JRG 1 odbyło się szkolenie w zakresie wstępnego ustalania przyczyn pożaru. W przedmiotowym szkoleniu oprócz strażaków JRG 1 uczestniczyło 20 techników kryminalistyki z woj. Wielkopolskiego oraz przedstawiciele KWP w Poznaniu.
Zajęcia miały na celu wypracowanie wspólnych działań w sprawach o pożary oraz doskonalenie umiejętności czytania i interpretowania śladów pożaru.

JRG Nr 7 - ratownictwo techniczne w wypadkach komunikacyjnych

W dniach 11-13 września br. zmiany służbowe JRG Nr 7 przeprowadziły ćwiczenia praktyczne z zakresu wypadków komunikacyjnych zgodnie z poleceniem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Zrealizowano kilka założeń ćwiczebnych dotyczących podnoszenia, przemieszczania i stabilizacji pojazdów oraz przedmiotów wielkogabarytowych wykorzystując możliwości ciężkich samochodów technicznych. Korzystano ze sprzętu hydraulicznego, z poduszek pneumatycznych oraz żurawi przenośnych. W zajęciach udział brały zastępy GBA i SCRt z JRG 7 oraz SCRt z JRG 6.

Opracowanie: zmiana II JRG Nr 7

Ćwiczenia w H&M

W dniach 3-5 września 2014r. zostały przeprowadzone ćwiczenia w magazynach firmy H&M w Gądkach. Zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu do wykonania założonych zadań zostało zadysponowanych 5 zastępów ratowniczo-gaśniczych z jednostek JRG-6, JRG-7 oraz OSP Kórnik.
Ćwiczenia były podzielone na dwie części:
1. Ugaszenie pozorowanego pożaru akumulatorowni wózków widłowych oraz ewakuacja osób przy pomocy podnośnika Bronto,
2. Zapoznanie się z obiektem.
Dodatkowo sprawdzono drogi dojazdowe do obiektu oraz zaopatrzenie wodne w pobliżu.

Ćwiczenia na JRG 3

Dnia 10.09.2014 odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego polegające na wydobyciu osoby poszkodowanej ze studni. Do działań użyto sprzęt będący na wyposażeniu JRG 3

Doskonalenie zawodowe - prowadzenie działań w wykopach, zagłębieniach oraz studniach

W dniu 11 września 2014 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego odbyły się zajęcia szkoleniowe z bloku tematycznego „prowadzenie działań w wykopach, zagłębieniach oraz studniach”. W części teoretycznej ćwiczeń ratownicy JRG 2 omówili różne warianty rozwiązań stosowanych podczas takich zdarzeń. W części praktycznej zajęć przećwiczone zostały dwa warianty:
• Ewakuacja poszkodowanego przy pomocy dwóch przęseł drabiny nasadkowej oraz Rollglissa,

Strony