Aktualności

Wypadek w Bolechowie

W dniu 22 kwietnia 2017 w Bolechowie na ulicy Obornickiej doszło do kolizji. Mężczyzna prowadząc samochód osobowy marki Opel Vectra uderzył w znak drogowy umiejscowiony na wysepce oddzielającej pasy ruchu.
Na miejscu akcji działały zastępy z JRG-8, OSP Promnice oraz Policja i ZRM.
Działanie JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe, sorpcji płynów eksploatacyjnych oraz kierowaniu ruchem.

Kontrole techniczne OSP.

Dnia 22.04.2017r z strażacy z JRG 4 przeprowadzili kontrolę techniczną w OSP Otusz i OSP Dakowy Suche. Kontroli poddano stan oraz wyposażenie pojazdów. Sprawdzono sprzęt pod względem utrzymania czystości, sprawności i umiejętności prawidłowej obsługi. Dokonano również oceny zgodność sprzętu z systemem SWD oraz sprawdzono wszelaką dokumentację. Kontrola wypadła pozytywnie, a ocena końcowa dobra potwierdza gotowość oraz bezawaryjność sprzętu.

Sporządził: mł. kpt. Hubert Jezierski

Festyn w Mosinie

W dniu 22.04.2017r. na terenie Gminy Mosina zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej festyn, którego częścią był pokaz sprzętu na wyposażeniu JRG -9. Przewodnim tematem było przedstawienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Podczas festynu rozdano ulotki przybliżające reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Opracowała zm. I

Ćwiczenia SGRW-N

W dniu 22 kwietnia strażacy z JRG-1 doskonalili swoje umiejętności w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego na Jeziorze Strzeszyńskim.
Ćwiczenia przebiegały dwutorowo.
Pierwsza grupa – nurkowie - doskonaliła umiejętności związane z nawigacją podwodną oraz lokalizowaniu zatopionych przedmiotów przy pomocy metody wahadłowej i okrężnej.
Druga grupa – starmotorzyści - ćwiczyła manewrowanie łodzią motorową z silnikiem zaburtowym i podchodzenie burtą do poszkodowanego utrzymującego się na powierzchni.

JRG 7 - Kolejne spotkanie z seniorami

20 kwietnia 2017 roku w ramach „Pogadanki Edukacyjnej” w salce katechetycznej przy parafii pw. Św. Rocha w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej z seniorami ratajskich osiedli. Z ramienia PSP udział w spotkaniu wziął funkcjonariusz JRG-7 asp. sztab. Grzegorz Kalista.

SGRW - otwarcie sezonu.

Chociaż już miesiąc temu ratownicy wysokościowi "przewietrzyli" sprzęt osobisty podczas warsztatów wysokościowych LINA 2017 (ćwiczyliśmy na obiektach elektrowni Pątnów i Konin) to teraz oficjalnie uznajemy sezon za otwarty. Okazją do takiego stwierdzenia jest cykl ćwiczeń z kolegami z JRG 7, więcej TUTAJ, oraz ćwiczenia na jednym z obiektów tzw. ALFy.

JRG 7 - wspólne ćwiczenia z JRG 5

W dniu 19 kwietnia br. rozpoczął się trzydniowy cykl wspólnych ćwiczeń Jednostek Ratowiczo - Gaśniczych nr 5 i 7. Miejscem ćwiczeń jest Dom Studencki nr 5 Politechniki Poznańskiej, a "sprawcami" całego zajścia było dowództwo obydwu jednostek.
Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie pożaru w jednym z akademików przy ul. św. Rocha. Ćwiczenia rozpoczęły się jazdą alarmową z terenu JRG 7 do miejsca zdarzenia, a zapowiedź dotyczyła uruchomionego SSP.

JRG 7 - Wspólne doskonalenie Policjantów i Strażaków

W dniu 19.04.2017r. trzecia już grupa funkcjonariuszy poznańskiej Policji przeszła szkolenie doskonalące w zakresie udzielania pierwszej pomocy i działań przeciwpożarowych. Jest to kontynuacja szkoleń, zaplanowanych do końca czerwca, systematycznie, co dwa tygodnie.
Seminarium, tytułem wstępu podjął Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej numer 7 st. kpt. Jacek Orlikowski. Część teoretyczną i praktyczną przeprowadzili strażacy JRG – 7 wspólnie z Ratownikiem Medycznym z KM Policji w Poznaniu.

Ewakuacja budynku przy ul. Piekary 17

W dniu 19.04.2017 o godz. 9.00 w budynku Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17, odbyła się próbna ewakuacja pracowników obiektu. Nad jej przebiegiem czuwały zastępy SD-30 oraz GCBA 5/25 z JRG 1.
W trakcie ćwiczeń sprawdzano:
- drogi dojazdowe oraz możliwości ustawienia pojazdów
- drogi ewakuacyjne
- sieć hydrantową w obiekcie i jej pobliżu
- miejsce ewakuacji ludzi
- główne wyłączniki/zawory prądu, gazu i instalacji technologicznych
- kategorie zagrożenia budynku

JRG 4 - Udział SGPR Poznań w ćwiczeniach "WĘDRZYN 17"

W dniach 4.04.2017-7.04.2017 członkowie SGPR Poznań przebywali na ćwiczeniach pod kryptonimem "WĘDRZYN 17". Ćwiczenia odbyły się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie woj. Lubuskie.
Celem ćwiczeń było:
- Przeprowadzenie rozpoznania
- Ustalenie liczby osób zaginionych
- Wykonanie dostępu
- Dotarcie do poszkodowanego z wykorzystaniem posiadanego sprzętu
- Zabezpieczenie konstrukcji w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania
- Wprowadzenie współdziałania modułu CBRNE oraz SGPR i SGRWN

Strony