Aktualności

Realizacja tematów praktyk zawodowych

W dniu 14 października bieżącego roku, pierwsza zmiana służbowa z JRG-1, przeprowadziła zajęcia szkoleniowe w ramach realizacją programu praktyk zawodowych słuchacza szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne dotyczyły dwóch zawartych w dzienniku praktyk tematów:
• Zasad pracy w koszu drabiny mechanicznej lub podnośnika hydraulicznego oraz zabezpieczenia się podczas działań ratowniczych
• Charakterystyka, zastosowanie i praca z agregatami, sprzętem oświetleniowym, odbiornikami energii elektrycznej oraz sprzętem dielektrycznym.

Konferencja naukowa ,,Bezpieczeństwo i obronność. Badania Naukowe, oryginalne praktyki i edukacja Uniwersytetu Poznańskiego.”

11 października 2018 roku na terenie Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa ,,Bezpieczeństwo i obronność. Badania Naukowe, oryginalne praktyki i edukacja Uniwersytetu Poznańskiego.”

JRG-7 Ewakuacja CH Posnania

W dniach 8-10 października br. wszystkie zmiany służbowe uczestniczyły w rozpoznaniu oraz ćwiczeniach na obiekcie galerii handlowej Posnania.
W trakcie rozpoznania zwrócono uwagę na możliwość dojazdu do różnych części obiektu drogami pożarowymi, położenie hydrantów zewnętrznych, czy też miejsc zbiórki do ewakuacji. Ponadto zapoznano się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych.

Wyniki VI etapu naboru do służby-rozmowa z komisją rekrutacyjną na stanowisko stażysty (docelowo starszego inspektora sztabowego)

Komisja rekrutacyjna publikuje wyniki VI etapu naboru do służby-rozmowa z komisją rekrutacyjną na stanowisko stażysty (docelowo starszego inspektora sztabowego)

Kamizelki oraz Czad i Ogień - Obudź czujność

W dniu 9 października 2018 r. podpisaniem Programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pod nazwą: „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”- VII edycja, Starosta Poznański wraz z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu oraz Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu, rozpoczęto działania profilaktyki i edukacji społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań, przed zbliżającym się okresem zimowym.

Festyn bezpieczeństwa dla pracowników Kompanii Piwowarskiej.

W dniu 03.10.2018 terenie JRG 6 odbył się festyn bezpieczeństwa dla pracowników Kompanii Piwowarskiej. W festynie wzięło udział 50 osób. Na placu JRG odbył się pokaz z ratownictwa chemicznego oraz technicznego. Po zakończonym pokazie pracownicy podzielili się na 4 grupy, z których każda uczestniczyła w przygotowanych dla nich stacjach. Na pierwszej stacji można było zapoznać się ze sprzętem hydraulicznym. Następną stacją był pokaz obsługi i możliwości Robota IBIS. Trzecia stacja znajdowała się w komorze dymowej, gdzie osoby mogły zapoznać się z zasadami ćwiczeń.

Zmarł ś.p. st.ogn. w st.spocz. Lucjan SKALSKI

W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna informacja o śmierci naszego Kolegi
st. ogn. w st. spocz. Lucjana SKALSKIEGO.
Ś+p. st. ogn. w st. spocz. Lucjan Skalski – urodził się 03.09.1955r. w Poznaniu.
Służbę rozpoczął od 01.02.1983r w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych Poznań-Grunwald na stanowisku kierowca mechanik. W okresie od 01.07.1992r. do 30.06.2002r. pełnił służbę w JRG Nr 2 na stanowisku operatora sprzętu specjalnego. W dniu 30 czerwca 2002r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Ćwiczenia na obiekcie Teatr Wielki

1 października 2018 roku w Teatrze Wielkim przy ulicy Fredry w Poznaniu miały miejsce ćwiczenia sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w które zaangażowani byli funkcjonariusze systemu zmianowego z JRG-1, JRG-5 oraz JRG-6. Celem ćwiczeń była ewakuacja obiektu i podjęcie działań w zakresie usunięcia zagrożenia w związku z pożarem powstałym w przestrzeni scenicznej teatru.

Wyniki naboru do służby - VI etap(ocena dokumentów) na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik)-sprostowanie

Komisja rekrutacyjna publikuje w złączeniu wyniki VI etapu naboru do służby - ocena dokumentów, na stanowisko stażysty (docelowo starszego ratownika)

W dniu 8.10.2018r. Komisja rekrutacyjna opublikowała sprostowanie do VI etapu naboru-ocena dokumentów, na stanowisko stażysty(docelowo starszego ratownika)

Strony