Aktualności

JRG 7 Ratajscy strażacy na Targach "SPORT - EXPO"

W dniach 15 - 17 kwietnia 2016 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się w ramach poznańskiego półmaratonu targi dla aktywnych "SPORT EXPO 2016".
W powyższych targach aktywny udział wzięli strażacy Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej PSP w Poznaniu oraz kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Zaproszenie

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy strażackie rodziny na kolejną edycję imprezy.
Zdjęcia z zeszłorocznej imprezy można obejrzeć TUTAJ.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Opracował: D-ca JRG 5

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poszukuje, spośród osób zatrudnionych w Komendzie Miejskiej, kandydata na stanowisko: młodszego specjalisty w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym (stanowisko oficerskie).

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań ul. Bobrzańska 6a

System służby: codzienny system pełnienia służby

Forma naboru: wewnętrzny

JRG 3- ćwiczenie z sprzętem

W dniu 28 kwietnia 2016 zastępca dowódcy JRG -3 kpt. Jarosław Kuczkowski wraz z zastępami GCBA –Rt i SRt uczestniczyli w ćwiczeniach na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu. Dzięki współpracy z firmą Budimex, strażacy mieli możliwość przeprowadzenia zajęć z dużym zestawem hydrauliczny Lucas oraz podręcznym sprzętem gaśniczym.

Sposoby dostarczania wody na duże odległości JRG 6

W dniach od 25 do 27 kwietnia bieżącego roku zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego wszystkie zmiany służbowe z JRG 6 przeprowadziły ćwiczenia, których tematem były sposoby dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem różnych pomp i zbiorników. Na wstępie teoretycznym omówiono sposoby dostarczania wody oraz sprzęt, który można użyć, a także BHP podczas tego typu działań. Podczas ćwiczeń używano do zassania wody ze zbiornika wodnego motopomp pływających, szlamowych oraz autopompy. Przećwiczono również sprawianie linii ssawnej oraz podawanie wody.

Wizyta strażaków z JRG 7 w przedszkolu

W dniu 22.04.2016 r. odbyło się spotkanie strażaków JRG 7 z dziećmi z Przedszkola nr 53 na os. Lecha 14 w Poznaniu. Przedszkole to prowadzi oddziały integracyjne i specjalne.
Jest to również przedszkole o profilu teatralnym.
Podczas spotkania strażacy opowiadali dzieciom o charakterystyce pracy strażaka. Strażaków z JRG 7 reprezentowali mł. kpt. Piotr Foremski i mł. asp. Filip Stachowiak. Opowiadali o tym, jak przebiega dzień w służbie, z jakimi zdarzeniami mają do czynienia na co dzień strażacy oprócz pożarów oraz jakie są największe trudności tej pracy.

JRG-7 SAWO 2016 Targi Poznańskie

W dniach 26-28.04.2016 r. odbywają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa "SAWO". Z tej okazji Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu zaprezentowała sprzęt będący na jej wyposażeniu. Swój udział w prezentację sprzętu ma też Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7, która zaprezentowała swój najnowszy nabytek - GCBA 5/32. Auto cieszy się dużym zainteresowaniem ludzi obecnych na targach. Poza siódemkowym GCBA odwiedzający targi mają również możliwość m. in.

JRG-7 wizyta studentów z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

W dniu 23.04.2016r na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 odbyły się wykłady dla studentów z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa związanie ze specyfiką pracy strażaków. Słuchacze zostali oprowadzeni po jednostce gdzie zapoznali się ze sprzętem oraz specjalizacją JRG-7 a następnie zostali zabrani do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego. Studenci ze względu na kierunek oparty o Bezpieczeństwo byli bardzo podekscytowani możliwością zapoznania się z wykonywaniem zawodu oraz obowiązkami strażaka.

Badanie przepływów

Tematem przewodnim doskonalenia zawodowego w ostatnim czasie jest zaopatrzenie wodne. W ramach ćwiczeń praktycznych podjęto próbę zbadania przepływów przez dostępną w JRG 5 armaturę wodną, w różnych wariantach. Wnioski nasuwały się same.

Sporządził: st. kpt. Tomasz Grelak

JRG 7 - Wizyta przedszkolaków

Dnia 25 kwietnia 2016 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 7 odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 119 im. Lecha mieszczącego się w Poznaniu na osiedlu Piastowskim. W trakcie wizyty omówiono jak wygląda dzień z życia strażaka, jakie wymagania trzeba spełnić aby nim zostać, a także przybliżono zasady pełnienia służby w podziale bojowym. Strażacy zaprezentowali dzieciom samochody oraz sprzęt będące na wyposażeniu Jednostki, zwracając szczególną uwagę na sprzęt należący do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego.

JRG 7 - Dostarczanie wody na duże odległości

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego tematem przewodnim miesiąca kwietnia w JRG Nr 7 było dostarczanie wody na duże odległości podczas akcji gaśniczych. Strażacy wszystkich zmian służbowych, realizując powyższy blok tematyczny, przeprowadzili praktyczne ćwiczenia doskonalące z zakresu budowania linii gaśniczych na duże odległości oraz taktyki gaszenia otwartych pożarów wielkoobszarowych. Sprawdzono warianty organizowania stanowiska wodnego wykorzystując między innymi działko przenośne.

JRG 8 - Ćwiczenia z kontenerem pompowym w Zielonce.

W dniu 25.04.2016r. zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego zostały przeprowadzone ćwiczenia z kontenerem pompowym w miejscowości Zielonka. Ćwiczenia miały na celu udoskonalić obsługę kontenera pompowego oraz sprawdzić możliwości przetłaczania w/w sprzętu wraz z autopompą z samochodu GBA 2,5/24.

sporządził: mł.kpt. Damian Nowacki

Szkolenie dla studentów WSB

Dnia 24 kwietnia na Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 odbyło się szkolenie dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Przedmiotem zajęć było Ratownictwo Medyczne prowadzone w ramach działań PSP. Studenci zapoznali się z procedurami medycznymi jakie obowiązują strażaków. Szczególnym zainteresowaniem studentów został obdarzony temat ratowników medycznych pracujących w strukturach PSP, którzy w ramach służby nie mogą korzystać w pełni z wiedzy i umiejętności zdobytej podczas studiów ratownictwa medycznego.

Strony