Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds kadrowych w Wydziale Kadr, Organizacji i Archiwizacji

Poznań, 16.07.2014
PK.1110.4.2014
OGŁOSZENIE O NABORZE
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej do pracy w tut. Komendzie na stanowisko referent ds. kadrowych w Wydziale Kadr, Organizacji i Archiwizacji
w Korpusie Służby Cywilnej.

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko inspektora w Wydziale Kwatermistrzowskim w Korpusie Służby Cywilnej

Poznań, 15.07.2014r.
PK.1110.3.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza nabór do pracy w tut. Komendzie na stanowisko inspektor ds. kwatermistrzowskich w Wydziale Kwatermistrzowskim
w Korpusie Służby Cywilnej.

Wspólne ćwiczenia SGRW oraz SGRWN

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w dniach 21-23 lipca odbywają się wspólne warsztaty grup SGRW oraz SGRWN.
W trakcie ćwiczeń doskonalone są umiejętności budowy przeprawy przez rzekę, lokalizacji łodzi ratowniczej w dowolnym miejscu rzeki oraz podejmowania ratownika z wysokości do łodzi.
Ponadto 22-go lipca w warsztatach uczestniczyli ratownicy z SGRWN Kościan.
Opracował: st. kpt. K. Bugajak

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - Dostawa mobilnego systemu ewakuacji i magazynowania sprzętu - „hali namiotowej” PT.2370.8.2014

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - Dostawa mobilnego systemu ewakuacji i magazynowania sprzętu - „hali namiotowej” PT.2370.8.2014

Poniżej dokumenty do pobrania.

Dzień w JRG-6 dla WOŚP

W dniu 18.07.2014r. w ramach wygranej aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się "Dzień w JRG-6 w Poznaniu". Po uroczystym spotkaniu z Zastępcami Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Mirosławem Hoffmanem oraz mł.bryg. Wojciechem Mazurem rozpoczęto wspomniany Dzień w Jednostce.
W trakcie służby odbyły się m.in.:
- prezentacja sprzętu pożarniczego,
- pokaz możliwości sprzętowych m.in. zestawy hydrauliczne, zestawy pneumatyczne, aparaty ochrony dróg oddechowych, itp.
- prezentacja umundurowania specjalnego oraz specjalistycznego,

JRG Nr 7 - ćwiczenia SGRT "Poznań 7"

W dniach 15, 16, 17 lipca 2014 roku na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przeprowadzono kolejne ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Poznań 7”. W trzydniowych ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 4, 6 i 7.
Tematyka zajęć obejmowała m. in. techniki i sposoby stabilizacji samochodów osobowych podczas wypadków komunikacyjnych oraz techniki i sposoby ewakuacji z samochodów osób poszkodowanych z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

II Międzynarodowy Wyścig o Koronę Kocich Gór oraz Mistrzostwa Polski Strażaków

13 lipca w miejscowości Zawonia (woj. Dolnośląskie) odbył się II Międzynarodowy Wyścig o Koronę Kocich Gór oraz Mistrzostwa Polski Strażaków. Zawody odbywały się na dwóch dystansach - 46,8 km oraz 70,2 km. Komendę Miejską PSP w Poznaniu reprezentowali mł. asp. Przemysław Pawlak (dystans 46,8 km) oraz st. str. Bartosz Samol (dystans 46,8 km). Mł. asp. Przemysław Pawlak w klasyfikacji Mistrzostw Polski PSP w kat. OPEN zajął 4 miejsce, natomiast w kat. wiekowej M2 - 1 miejsce. St str. Bartosz Samol w klasyfikacji Mistrzostw Polski PSP w kat. OPEN zajął 6 miejsce, natomiast w kat.

Rozpoznanie operacyjne obiektu.

W dniach 14,15,16 lipiec 2014 r. zastępy GBA-Rt 2,5/16, GBA 2,5/16 oraz SLRw z JRG-1 w Poznaniu brały udział w ćwiczeniach w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia na ul. Szkolna 8/12 w Poznaniu.
Ćwiczenia miały na celu:
- rozpoznanie operacyjne obiektu;
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych;
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych;
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - "Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – etap VI”– PT.2370.7.2014

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego - "Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – etap VI”– PT.2370.7.2014
Poniżej dokumenty do pobrania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Biuletyn Zamówień Publicznych

Przyjęcie do służby absolewntów SA PSP w Poznaniu-15.07.2014r.

W dniu 15 lipca 2014r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie ws. przyjęcia do służby absolwentów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
Absolwentów poznańskiej uczelni powitali Zastępcy Komendanta Miejskiego w Poznaniu: mł.bryg. Wojciech Mazur oraz mł.bryg. Mirosław Hoffman.
Następnie zostały wręczone decyzje ws. przyjęcia do służby.
Z dniem 15 lipca br. służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu rozpoczęli:
-mł.asp. Krzysztof Załęski - JRG 1
-mł.asp. Dawid Gotówka - JRG 2
-mł.asp. Mateusz Grzeca - JRG 5

Ćwiczenia ze Starostwem Powiatowym

W dniu 14.07.2014 roku na terenie JRG-8 odbyły się wspólne ćwiczenia Strażaków wraz przedstawicielami Starostwa z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Celem ćwiczeń było praktyczne ustawienie mobilnej zapory, która to może zostać wykorzystana do obrony przed zalaniem.

Zdjęcia i opracowanie:
ogn. Rafał Pułkowski

Ćwiczenia na lotnisku w Krzesinach

W dniu 11.07.2014 w ramach współpracy pomiędzy JRG-6 a Wojskową Strażą Pożarną odbyło się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach sprawdzenie nowej instalacji gaśniczej służącej do zabezpieczenia przepompowywania z cystern kolejowych paliwa lotniczego. Strażacy mogli zapoznać się z zasadą działania, obsługą oraz możliwościami wykorzystania działek wodno-pianowych w razie powstania pożaru. Po omówieniu ogólnej charakterystyki zagrożeń i przyczyn powstawania katastrof kolejowych mogliśmy w praktyce sprawdzić nowy system gaśniczy.
Opracował mł. kpt. Zieliński Paweł

Ćwiczenia doskonalące Jezioro Kamińsko

W dniu 11.07.2014 r zastępy GBA 2,5/16, SKw + Łódź z JRG-8 oraz OSP Promnice przeprowadziły ćwiczenia połączone z rozpoznaniem operacyjnym obiektu na akwenie w rejonie operacyjnym- Jezioro Kamińsko. Podczas ćwiczeń przeprowadzono symulacje podejmowania poszkodowanego z wody przy użyciu deski ortopedycznej, oraz inne założenia związane z ratownictwem wodnym.

Zdjęcia i opracowanie:
asp.sztab. Tomasz Kołtuńczyk

Strony