Aktualności

Zajęcia doskonalące dotyczące zdarzeń na zamarzniętych akwenach wodnych.

W dniu 30 stycznia br. strażacy zmiany I-wszej z JRG-2 w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w zajęciach teoretycznych z zakresu taktyki z wykorzystaniem różnych technik ratowniczych prowadzenia działań na lodzie, ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki (sanie wodno-lodowe).

Zapoznanie z obiektem

Zgodnie z poleceniem służbowym dowódcy JRG 6 w dniach 19,23,30.01.2015 r. przeprowadzono rozpoznanie obiektu – Przedszkole nr 85, Poznań ul. Krzesiny 13. W przedszkolu sprawdzono min.: rozmieszczenie pomieszczeń, umiejscowienie gaśnic, głównego wyłącznika prądu oraz sprawdzono pobliską sieć hydrantową. Dzieciom i pracownikom przedszkola przedstawiono tematy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu i przedszkolu oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Sporządziła zmiana I JRG 6

Edukacja najmłodszych

W dniu 27.01.15, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Jeziorki w gminie Stęszew, odbyło się spotkanie edukacyjne służb mundurowych z dziećmi. Tematem spotkania było bezpieczeństwo najmłodszych podczas zimy oraz przedstawienie sposobu zachowania się podczas wystąpienia zagrożeń takich jak: załamanie się lodu na akwenach wodnych, bezpieczne zachowanie na drodze i w jej pobliżu, pożar w domu, kontaktu psa z człowiekiem oraz przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy.

Ćwiczenia na akwenach wodnych

W drugiej połowie stycznia załoga Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 wszystkich zmian służbowych zrealizowała zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące zdarzeń na zamarzniętych akwenach wodnych.

Zajęcia teoretyczne przeprowadzone były przez ratowników WOPR Piotra Zagajewskiego oraz Mateusza Hyżego przedstawicieli firmy AQUAPOS i Włodzimierza Turkiewicza Prezesa Stowarzyszenia Swarzędzkich Morsów.

JRG-7 Wentylatory.

26 stycznia 2015 roku funkcjonariusze z JRG-7 uczestniczyli w zajęciach, których tematem było: „Pożary wewnętrzne – wykorzystywanie w Państwowej Straży Pożarnej wentylatorów do działań ratowniczo – gaśniczych”.

Zajęcia edukacyjne "Bezpieczna zabawa zimą"

We wtorek 27 stycznia ruszyła akcja „Bezpieczna zabawa zimą” skierowana do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Funkcjonariusze ze straży pożarnej, policji oraz przedstawiciele WOPR przeprowadzili zajęcia szkoleniowe w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach. W zajęciach uczestniczyło ponad 150 dzieci. Podczas zajęć poruszono tematy związane zarówno z bezpieczeństwem podczas zabaw na lodzie i śniegu jak i szeroko rozumianym bezpieczeństwem pożarowym w domu oraz w szkole. Z ramienia straży pożarnej zajęcia prowadzili funkcjonariusze z JRG-2.

JRG-7 "Skoda Autolab"

Dnia 27 Stycznia Zmiana 1 gościła w interaktywnym centrum bezpieczeństwa "Skoda Autolab". Poczuliśmy na własnej skórze jak zachowuje się ciało podczas dachowania oraz ostrego hamowania. Mogliśmy przyjrzeć się "wnętrznościom" Skody Fabii w jakich miejscach znajdują się wzmocnienia i jakie elementy konstrukcyjne odpowiadają za bezpieczeństwo. Na krótkim seansie zobaczyliśmy jak „Szkoła Autolab” przeprowadza realne ćwiczenia i szkolenia w terenie na mokrej i suchej nawierzchni.

Szkolenie OSP w JRG nr 5

W ubiegły weekend strażacy ochotnicy z OSP gmin Suchy Las i Rokietnica doskonalili swoje umiejętności podczas zajęć w JRG nr 5. Oprócz zajęć z ratownictwa technicznego i obsługi drabin pożarniczych znalazła się też chwila na podstawowy trening musztry. który przyda się przed uroczystościami np. z okazji Dnia Strażaka.
Foto:M. Górczak OSP Rokietnica.
Tekst: st. kpt. K. Bugajak

Ćwiczenia w elektrociepłowni Veolia

W dniu 22 stycznia 2015 r. załoga Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 wraz Zakładową Grupą Ratowniczą przeprowadziła ćwiczenia taktyczno- bojowe, podczas których zasymulowano pożar w budynku administracyjno-biurowym należącym do firmy VEOLIA (dawnej Dalki ZEC S.A) oraz hali warsztatowej wynajmowanej przez firmę ENGOREM.

Ćwiczenia - Ratownictwo lodowe

W dniu 22.01.2015r. JRG - 2 w ramach realizacji planu doskonalenia zawodowego pt. " Prowadzenie działań ratowniczych na akwenach pokrytych lodem", prowadziła ćwiczenia na jeziorze Malta, w celu doskonalenia taktyki z wykorzystaniem różnych technik ratowniczych prowadzenia działań na lodzie. Zajęcia realizowane były w 2 etapach;
- części teoretycznej ( przypomnienie zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożeń podczas realizacji działań, struktury i zachowania się pokrywy lodowej, postępowania podczas udzielania KPP, zabezpieczeniu ratowników, sprzętu itp.)

Ćwiczenia z ratownictwa na wodzie i lodzie

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Miejskiego mł. bryg. Mirosława Hoffmana wszystkie zmiany służbowe z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Poznaniu w miesiącu styczniu br. uczestniczyły w szkoleniach z zakresu ratownictwa na wodzie i lodzie. Zajęcia podzielone były na dwie części – teoretyczną przeprowadzoną na sali szkoleniowej JRG oraz praktyczną - odbywającą się na akwenie przy ul. Krzesiny. Podczas zajęć teoretycznych omówiono m.

Egzamin na dowódcę zastępu

Dnia 23.01.2015r., na terenie JRG-4 odbył się egzamin kandydata do objęcia stanowiska dowódcy zastępu – mł. asp. Konrada Szymkiewicza. Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktycznej w postaci założenia taktycznego. Komisja w składzie: Komendant Miejski, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, Dowódca JRG-4 oraz Zastępca Dowódcy zmiany, po długich naradach uznała, iż egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym. W imieniu kolegów ze zmiany chcielibyśmy życzyć młodemu dowódcy podejmowania trafionych decyzji podczas akcji oraz samych sukcesów.
Gratulujemy!

Strony