Aktualności

Wreczenie gratulacji absolewntom uczelni wyższych-27.11.2014r.

27 listopada 2014r. Komendant Miejski st.bryg.dr inż. Witold Rewers w obecności kierowników komórek organizacyjnych wręczył decyzje oraz listy gratulacyjne funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, którzy podjęli trud podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
Gratulacje oraz nagrody odebrali:
- mł.kpt. Michał Kucierski (PR) absolwent studiów podyplomowych w zakresie Gospodarowania zasobami dla kadry PSP,
-mł.kpt. Romuald Smagieł (JRG 5) absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, otrzymał tytuł magistra,

Zapoznanie z obiektem

Zgodnie z poleceniem służbowym dowódcy JRG 6 w dniu 26.11.2014 r. przeprowadzono rozpoznanie obiektu w Kleszczewie - kościół p. w. Wszystkich Świętych. Sprawdzono min.: rozmieszczeniem pomieszczeń, umiejscowieniem głównych wyłączników prądu oraz sprawdzono pobliskie hydranty sieci miejskiej.
Omówiono również taktykę gaszenia pożarów obiektów sakralnych.
Sporządził: st. asp. Piotr Fiszer

Szkolenie doskonalące z zakresu pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

W dniach 17-19 listopada 2014 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu wszystkie zmiany służbowe z JRG-2 i JRG-6 uczestniczyły w szkoleniu doskonalącym z zakresu pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Przedmiotowe zajęcia szkoleniowe, w formie instruktażu przeprowadzili pracownicy firmy ENEA S.A. i były podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną.

Wizyta dzieci z Przedszkola nr 144 na JRG-2

W dniu 24 listopada strażaków z JRG-2 odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 144 „Wesoła gromada”. W trakcie wizyty dzieci miały okazje zapoznać się z codzienną pracą przed jaka stają strażacy, poznać sprzęt, którym posługują się w trakcie swojej pracy oraz podstawowe zasady wpływające na własne bezpieczeństwo. Największą atrakcją dla dzieci były oczywiście czerwone samochody, które zostały bardzo uważnie obejrzane przez każdego z przedszkolaków.

Kontrola gotowości operacyjnej SGRW-N Poznań

Dnia 20.11.2014 r., zespół inspekcyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dokonał kontroli gotowości operacyjnej SGRW-N Poznań. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizowanych zadań przez Specjalistyczną Grupę w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i eksploatacyjnej sprzętu, znajomości taktyki i techniki prowadzonych działań (test wiedzy teoretyczny i praktyczny) oraz zastosowaniu uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa podczas realizacji zadań przez SGRW-N.

Ratownictwo na wodzie(Lodzie)

Zgodnie z poleceniem Komendanta Miejskiego w dniach 17-19 listopada czwórka przeprowadziła ćwiczenia z użyciem sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego. Ćwiczenia odbyły się na terenie ośrodka Policyjnego nad jeziorem Kierskim. Ćwiczenia były poprzedzone częścią teoretyczną która odbyła się na zmianach służbowych tydzień wcześniej. Celem ćwiczeń było przypomnienie zasad BHP podczas pracy w wodzie i na lodzie, wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego, zgranie zespołu pod kątem różnorodności zadań jakie zespół ma do wykonania podczas takich prac.

Ćwiczenia SGRW i JRG nr 7 na wyciągu narciarskim.

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego ratownicy SGRW i JRG nr 7 przeprowadzili wspólne ćwiczenia z zakresu uwalniania pasażerów z zatrzymanego wyciągu narciarskiego.
Ponieważ narciarski sezon zimowy zbliża się dużymi krokami przeprowadzenie tego typu ćwiczeń było jak najbardziej wskazane.
Zbyt długie przebywanie pasażerów na krzesełka podczas awarii wyciągu sprowadza dla nich duży dyskomfort i potencjalne zagrożenie wychłodzenia organizmu.
Zdjęcia: asp. sztab. M. Błaszczak
Tekst: st. kpt. K. Bugajak

Ćwiczenia z zakresu działań podczas zdarzeń z udziałem skroplonych gazów węglowodorowych i cieczy palnych

W pierwszej połowie listopada załoga Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 zrealizowała zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące zdarzeń z udziałem skroplonych gazów węglowodorowych oraz cieczy palnych.

Ćwiczenia w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego

Zgodnie z rozkazem nr 64/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zastępy SLRr i GBA-Rt 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu zostały wyznaczone do udziału w ćwiczeniach ewakuacyjnych w znajdującym się w miejscowości Rosnowo Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego Poznań.

Rozpoznanie operacyjne obiektu Hotel Rzymski

Dnia 17 listopada 2014 r., zastępy GBA Rt 2,5/16, GBA 2,5/16 oraz SD-30 z JRG-1 brały udział w rozpoznaniu operacyjnym obiektu Hotel Rzymski w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 22. Na wstępie ćwiczeń w obiekcie uruchomiony został próbny alarm pożarowy, w wyniku którego została przeprowadzona ewakuacja personelu oraz gości hotelowych. Ewakuacja przebiega sprawnie, systemy ochrony pożarowej zainstalowane w budynku zadziałały poprawnie.

JRG-9 zajęcia edukacyjne

W dniu 16.11.2014 strażacy ze zmiany I JRG-9 przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Policealnych w Grzybnie. W ramach programu zajęć i przedmiotów realizowanych przez uczniów klasy pierwszej SPB omówiono następującą tematykę:

Ćwiczenia z SCH-53 Bronto

Ratownicy doskonalili umiejętności przeprowadzenia ewakuacji poszkodowanego przy wykorzystaniu wysięgnika jako stałego punktu wyniesionego nad np. głęboki wykop lub oddalony dach.
Ćwiczenia były również doskonałą okazją do podniesienia swoich umiejętności przez świeżo upieczonych operatorów.
Foto: mł. ogn. Maciej Buda
Opracował: st. kpt. K. Bugajak

JRG Nr 7 - rozpoznanie dróg dojazdowych do budynków wysokich

W dniu dzisiejszym, tj. 14.11.2014 r zastęp SCH-44 z poznańskiej JRG Nr 7 w ramach miesięcznego planu doskonalenia zawodowego uczestniczył w rozpoznaniu dróg dojazdowych do budynków wysokich znajdujących się w rejonie chronionym. Tym razem udano się na os. Tysiąclecia. Sprawdzano możliwość dojazdu podnośnika hydraulicznego pod wskazane budynki oraz dostęp do mieszkań z poziomu kosza roboczego. Jednocześnie skontrolowano hydranty znajdujące się w pobliżu obiektów.

Strony