Aktualności

Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie - VI edycja

W dniu 10 października br. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - mł. bryg. Jacek Michalak wraz ze Starostą Poznańskim - Janem Grabkowskim zatwierdził program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego - "czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie" - VI edycja. Program powstał z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, a organizatorami są:
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Akcja BURZA

W dniu 21.11.2017 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 zgodnie z Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowano i przeprowadzono w celach ćwiczebnych Alarm "Burza".
Taki alarm zarządzany jest w przypadku konieczności szybkiego zebrania całego stanu osobowego JRG w miejscu pełnienia służby.
Alarmowanie odbyło się o godz. 6.30, natomiast w godz. 8.00 – 13.00 zrealizowano szkolenie całego stanu osobowego.
Szkolenie obejmowało następujące tematy:
- Ratownictwo chemiczne.
- Działania poszukiwawczo – ratownicze.

Prewencja społeczna dla dzieci.

W ramach akcji podnoszenia świadomości dzieci, dotyczących zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, JRG-3 wraz z Policją, Strażą Miejską i Ratownikami Medycznymi wzięli udział w spotkaniu i pokazach w hotelu "Novotel".
Dzieci z przedszkola nr 184 miały okazję dowiedzieć się w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, co zrobić, żeby być widocznym na ulicach, jakie funkcjonują numery alarmowe lub jak prowadzić zewnętrzny masaż serca.

JRG 5 - ćwiczenia z zakresu zaopatrzenia wodnego.

W sobotę, 18 listopada, odbyły się kolejne wspólne ćwiczenia z jednostkami OSP gmin Rokietnica i Suchy Las.
Tematem ćwiczeń było ugaszenie pozorowanego pożaru lasu gdzie główny punkt czerpania wody był oddalony od miejsca pożaru o 1500 metrów. Takie założenie wymusiło udział całej zmiany służbowej JRG 5 i obecnych OSP, a ponadto wymagało odpowiedniego zorganizowania systemu łączności na terenie akcji tak by jej Dowódca miał pełną kontrolę nad działaniami.

Szkolenie druhów z powiatu poznańskiego- część 2

W dniu 19.11.2017 zastęp GCBA-Rt brał udział w szkoleniu praktycznym druhów OSP z powiatu poznańskiego.
Tematem zajęć były:
- pilarki spalinowe
- agregaty oddymiające
-agregaty prądotwórcze
Część praktyczna prowadzona była na placu przy OSP Plewiska. Na wstępie zostały omówione zagadnienia BHP podczas pracy takie jak: odpowiedni ubiór operatora, bezpieczne uruchamianie i operowanie w trakcie pracy.

Szkolenie druhów z powiatu poznańskiego

W dniu 18.11.2017 zastęp GBA-Rt wraz z dowódcą jednostki uczestniczył w jednej z części zajęć kursu podstawowego druhów OSP z powiatu poznańskiego. Temat zajęć to ratownictwo techniczne. Część teoretyczna prowadzona była przez bryg. Jarosława Kuśmirka. Część praktyczna to zajęcia na placu przy OSP Plewiska. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie z technikami ratowniczymi z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego. W czasie zajęć ćwiczono różne warianty wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej.
Sporządził. st. sekc. Michał Wieczorek

Ćwiczenia ratownictwa technicznego na JRG 2

W dniu 17.11.2017 odbyły się kolejne zajęcia doskonalące dotyczące z technik wykonywania dostępu oraz uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Do ćwiczeń wykorzystano plac JRG 2 oraz wraki pojazdów z firmy ECO-cars sp. z o.o. W pierwszej części ćwiczeń sprawdzono znajomość sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego pod kątem obsługi przez ratowników. Następnie po ustabilizowaniu pojazdów i użyciu sprzętu hydraulicznego oraz pneumatycznego przećwiczono kilka założeń związanych z uwalnianiem osób uwięzionych w rozbitych pojazdach.

Uroczysta zmiana służby w JRG-9.

W dniu 14 listopada br. odbyła się uroczysta zmiana służby, na której obecni byli Zastępca Komendanta Miejskiego ds. Operacyjnych mł. bryg. mgr inż. Jarosław Zamelczyk oraz Zastępca Komendanta Miejskiego ds. Logistycznych mł. bryg. mgr inż. Rafał Kociemba.
Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 25 października 2017 r. za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodę otrzymali zastępcy dowódcy poszczególnych zmian służbowych:
- zmiany I st. asp. Paweł Ruskowiak;
- zmiany II asp. sztab. Jakub Todryk;
- zmiany III asp. sztab. Robert Stachowski.

Uroczyste wręczenie nagród

W piątek 17 listopada 2017r. Komendant Miejski mł. bryg. Jacek Michalak wręczył nagrody Komendanta Głównego PSP oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcjonariuszom wydziału operacyjno-szkoleniowego oraz jednemu funkcjonariuszowi z JRG 1 za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.
W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego mł.bryg. Jarosław Zamelczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Adam Szyda oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr, Organizacji i Archiwizacji - st.kpt. Emilia Kuczkowska.
Nagrody otrzymali:

Strony