Aktualności

JRG 7 - Ćwiczenia na Stawie Browarnym

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego w miesiącu sierpniu strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przeprowadzili ćwiczenia z ratownictwa wodnego na Stawie Browarnym. Przypomniano zasady BHP oraz taktykę działań przy zdarzeniach na obszarach wodnych. Przećwiczono kilka scenariuszy z podejmowania poszkodowanych z akwenów oraz udzielania im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Omówiono oraz sprawdzono w praktyce zastosowanie dostępnego sprzętu ratownictwa wodnego będącego na wyposażeniu jednostki.

Współdziałanie na placu JRG 7

W dniu 26.06.2016r zmiana druga przeprowadziła ćwiczenia praktyczne na placu jednostki. Założeniem ćwiczeń był pożar mieszkania na drugim piętrze wspinalni. W działaniach brały udział dwa samochody GCBA 5/32 oraz SCH 44. Działania polegały na rozwinięciu linii gaśniczej po klatce schodowej i ewakuacji osoby poszkodowanej przy użyciu SCH-44. W ćwiczeniach udział brał zastępca dowódcy jednostki bryg. P. Koper.

Ćwiczenia pod kryptonimem Kiekrz 2016

W dniu 25.08.2016 zgodnie z rozkazem KM PSP w Poznaniu JRG nr 1 realizowała ćwiczenia w ramach funkcjonowania SGRW-N.
Celem ćwiczeń było m.in.;
- współpraca z Policją w zakresie realizacji bezpieczeństwa na obszarach wodnych poprzez budowanie wspólnego stanowiska dowodzenia, w tym organizacja łączności na miejscu działań, zabezpieczenia wykonywanych prac na wodzie i pod powierzchnią wody, transport sprzętu i ratowników z wykorzystaniem jednostek pływających,
- organizacja, przygotowanie i wykonanie prac pod wodą w przedziale gł. 20-30m,

PR - Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu

Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, z dniem 19 sierpnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu powołano na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego mł. bryg. Jarosława Zamelczyka, który od 3 sierpnia 2016 r. pełnił obowiązki na w/w stanowisku.
Mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, od 2006 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu, by po 10 latach zostać „ZK-I” w Komendzie Miejskiej w Poznaniu.

Pokaz sprzętu firmy MLABS

Dnia 24.08.2016 na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyły się pokazy firmy MLABS będące wynikiem organizacji projektu „ Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”. Testowany system ma w przyszłości monitorować pracę wielu pomp podczas dużych zdarzeń np. powodzi czy pożarów. W pokazie brali udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz JRG-1.

JRG-7 Zawody wędkarskie

W dniu 20 sierpnia reprezentacja JRG-7 uczestniczyła w trzecich powiatowych zawodach w wędkarstwie spławikowym na zbiorniku wodnym "Ula" w miejscowości Jezierce. Zbiórka drużyn miała miejsce o godzinie 6 rano, po losowaniu i zajęciu stanowisk rozpoczęły się zawody które trwały do godziny 11. Po zważeniu i podsumowaniu zawodów Ratajscy strażacy uzyskali 1985 punktów co dało im w kategorii ogólnej piąte miejsce, natomiast w kategorii PSP pierwszą lokatę.

Obóz MDP w Dymaczewie

Podczas służby 20.08.16r., Zmiana II JRG-9 w Mosinie odwiedziła grupę dzieci na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dymaczewie. Celem wizyty było omówienie oraz przećwiczenie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia przeprowadzono na kilku stanowiskach, gdzie przy użyciu fantomów ćwiczebnych pozorowano różne scenki medyczne. Uczestnicy obozu zapoznali się również ze sprzęt medyczny będącym na wyposażeniu JRG -9. Omówiono i przećwiczono praktycznie wykorzystanie automatycznego defibrylator „AED”.

Opracowanie: Zm. II

Festyn w Muzeum Etnograficznym

Dnia 20.08.2016 r. w związku z corocznymi obchodami „Święta ziół” na terenie Muzeum Etnograficznego w Poznaniu przy ul. Grobla 25, zastęp SCRW przeprowadził zajęcia edukacyjne dla dzieci. Strażacy zaprezentowali sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozu ratownictwa wodnego, a także przedstawili podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy festynu mogli m.in. dowiedzieć się jak wygląda służba w podziale bojowym oraz samodzielnie spróbować prowadzenia RKO na fantomie.

Pożar ukryty - ul. Fabryczna

W piątkowe popołudnie (19 sierpnia) ok. godz. 12:30, trzy zastępy z JRG-1 zostały zadysponowane do zadymienia w kamienicy przy ul. Fabrycznej. Dym pojawił się w jednym z mieszkań znajdującym się na 1 piętrze. Na miejsc akcji działania zastępów z JRG-1 i SAPSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz sprawdzeniu pomieszczenia przy pomocy kamery termowizyjnej. W wyniku rozpoznania, ustalono, że jest to pożar ukryty, który rozwija się w drewnianej ściance działowej wypełnionej strzechą i tynkiem wapiennym. Materiał palny powodował, że pożar rozwijał się błyskawicznie.

Ewakuacja Nobel Tower

W dniu 19.sierpnia b.r. ok. godz. 09:00 zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu ewakuacji w budynku Nobel Tower przy ul. Dąbrowskiego 77a.
Ćwiczenie bojowe zakładało pożar na siódmym piętrze oraz odszukanie, ewakuację osoby poszkodowanej i udzielenia jej kpp. Pomieszczenia znajdujące się na siódmej kondygnacji zostały wcześniej specjalnie zadymione, co pozwoliło zwiększyć realizm ćwiczeń
Ćwiczenia miały na celu:
• doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych,
• doskonalenie umiejętności taktyki gaśniczej,

JRG-7 Ćwiczenia z SCH-44

W dniu 18 sierpnia 2016 zmiana III przeprowadziła ćwiczenia dotyczące drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego będących na wyposażeniu jednostki. W pierwszej części sprawiono drabinę typu DWD-3/P, która znajduje się na GCBA-Rt 5/32. Druga część zajęć dotyczyła podawania wody na 3 kondygnację wspinalni. W pierwszej fazie wykorzystano suchy pion z SCH-44 i wprowadzono jeden prąd gaśniczy do środka budynku. Następnie linię gaśniczą poprowadzono po elewacji i kontynuowano gaszenie pożaru.

JRG 7 - "Dzień Bezpieczeństwa"

W dniu 17 sierpnia 2016 roku, w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami oraz przedsiębiorstwami z obszaru chronionego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7, przeprowadzono akcję edukacyjną pt. "Dzień Bezpieczeństwa". Przybyłe na zajęcia osoby pogłębiały wiedzę oraz umiejętności z zakresu działań przeciwpożarowych, które na pewno będą bardzo przydatne w sytuacji wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy ale i poza nim.

JRG- 3 Weekend dla słoni

W dniach 13 i 14 sierpnia na terenie Nowego ZOO w Poznaniu odbyła się akcja edukacyjna pod tytułem "Weekend dla Słoni". W niedzielę na jej zakończenie została spalona kość słoniowa jako znak protestu przeciwko handlowi kością słoniową i wsparcie idei ochrony słoni afrykańskich i azjatyckich. Spalone zostały fragmenty ciosów poznańskiego słonia Ninio, które zostały usunięte z przyczyn zdrowotnych. Gościem specjalnym tego wydarzenia był aktor Mateusz Damięcki- zaangażowany działacz na rzecz ochrony przyrody - Ambasador Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Strony