Aktualności

Doskonalenie zawodowe z zakresu pożarów wewnętrznych

W dniu 24.10.2014 r. na terenie JRG nr 7 zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego odbyły się zajęcia szkoleniowe z bloku tematycznego „Pożary wewnętrzne w budynkach mieszkalnych”.
Podczas zajęć teoretycznych omówione zostały tematy:
- ewakuacja poszkodowanych;
- praca w pomieszczeniach zadymionych;
- zachowanie się wobec groźby wybuchu;
- otwieranie przejść;
- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym;
- podstawowe formy walki z pożarem;
- prowadzenie linii gaśniczych po klatce schodowej.

Ślubowanie nowoprzyjętego funkcjonariusza

W dniu 24.10.2014r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której odbyło się ślubowanie nowoprzyjętego funkcjonariusza.
W uroczystości udział wzięli: st.bryg. Witold Rewers – Komendant Miejski PSP, mł.bryg. Mirosław Hoffman, mł.bryg. Wojciech Mazur – Zastepcy Komendanta Miejskiego; przedstawiciele komórek organizacyjnych Komendy.
Ślubowanie Komendantowi Miejskiemu złożył str. Przemysław Szymczak – funkcjonariusz Wydziału Kwatermistrzowskiego.

30 lat służby.

W środę 22 października Komendant Miejski PSP w Poznaniu st. bryg. Witold Rewers wizytował JRG nr 5. Celem Komendanta było złożenie gratulacji st. asp. Adamowi Szewczykowi z okazji 30-lecia w zawodowej służbie pożarniczej.

Ćwiczenia w budynku UAM

W dniu 21.10.2014r. do pożaru w budynku UAM w Poznaniu w wyniku przeprowadzonego przez nieznanego sprawcę aktu terroru – taki był scenariusz ćwiczeń realizowany przez pracowników UAM, służb ratowniczych i Policji. Pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły zastępy JRG 1, których celem było ugaszenie pożaru z jednoczesną ewakuacją osób, które do momentu przybycia PSP nie zostały ewakuowane zarówno przy wykorzystaniu dróg ewakuacyjnych jak i przy użyciu SD-30.

Korowód Świętych

Zapraszamy wszystkich strażaków wraz z rodzinami na tegoroczny "Korowód Świętych" wraz z Balem Wszystkich Świętych.
Impreza odbędzie się w dniu 31 października 2014 r. na ul. Masztalerskiej 3, godz. 17:30.
Organizatorami przedsięwzięcia jest grupa świeckich we współpracy z parafią farną pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa Męczennika, parafią pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry, Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Poznańskiej oraz Cafe Misja przy ul. Gołębiej.

Doskonalenie zawodowe

W dniu 21.10.2014 zgodnie z pismem PR.1434.78.1.2014.MK przeprowadzono doskonalenie zawodowe z bloku tematycznego wyznaczonego przez KW PSP ratownictwo- prowadzenie działań w wykopach, zagłębieniach, studniach. Strażacy po części teoretycznej, doskonalili w praktyce postępowanie podczas w/w zdarzeń wykorzystując wiedzę zdobytą podczas warsztatów w JRG-5.

Zdjęcia i opracowanie:
asp.sztab. T. Kołtuńczyk

Szkolenie dla OSP Swarzędz

W dniu 18.10.2014 na terenie JRG 6 przeprowadzono szkolenie dla druhów z OSP Swarzędz. Podczas zajęć omówione zostały zasady organizacji oraz zakres zadań ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w zakresie podstawowym. Przedstawiono zagrożenia CBRN oraz elementarne zasady bezpieczeństwa strażaków i ratowników podczas akcji. Pokazano sposoby i możliwości przeprowadzenia pomiarów, dokonania analiz za pomocą przyrządów i analizatorów będących na wyposażeniu samochodu SRRChem Renault.

Spotkanie z przedstawicielami rad osiedli.

W piątek na terenie JRG 5 odbyło się spotkanie przedstawicieli rad osiedli z rejonu chronionego tej Jednostki. Zebranym przedstawiono charakterystykę obszaru chronionego, zadania PSP oraz realizowane przez strażaków naszej JRG zadania edukacyjne. Omówiono również dotychczasową współpracę z radami oraz plany na przyszłość. Radni mieli również okazję z bliska przyjrzeć się wyposażeniu strażnicy.
Mamy nadzieję na dalszą, owocną kontynuację dotychczasowej współpracy.
Opracował: st. kpt. K. Bugajak

Uroczysta zmiana służby

W dniu 15 października 2014 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Poznaniu odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. dr inż. Witolda Rewersa ze strażakami z JRG-1, którzy w tym roku reprezentowali KM w zmaganiach sportowych.
Podczas uroczystej zmiany służby Komendant Miejski wręczył zawodnikom wyróżnienia oraz podziękował za duże zaangażowanie i godną postawę sportową podczas ww. zawodów.
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Mistrzostw Wielkopolski Strażaków PSP i OSP w płetwonurkowaniu;

UWAGA! 16.10.2014 - Akcja zbiórki krwi "KREWNI EURO"

Miasto Poznań we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje kolejną edycję zbiórki krwi "Krewni Euro".
W imieniu organizatorów zapraszamy w czwartek 16 października między godziną 10.00 a 16.00 do siedziby Narodowego Banku Polskiego przy Alejach Marcinkowskiego 12 w Poznaniu.
Pomagaj razem z nami. Oddając krew, ratujesz życie!

Strony