Aktualności

JRG Nr 7 Projekt edukacyjny pn. „BEZPIECZNE MIESZKANIE”

Informujemy, że z inicjatywy strażaków z ratajskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w ramach realizowanej prewencji społecznej opracowany został plakat dotyczący profilaktyki pożarowej. Specjalnie zaprojektowany plakat skierowany jest do wszystkich mieszkańców z sektora chronionego JRG i ma na celu m. in. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństw jakie mogą zdarzyć się w naszym otoczeniu oraz nabycie podstawowych umiejętności prawidłowego postępowania i prawidłowego reagowania na zagrożenia pożarowe jakie wystąpić mogą w codziennym życiu.

Ćwiczenia - Wypadki komunikacyjne

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego w miesiącu wrześniu JRG nr. 1 w Poznaniu realizuje zagadnienia w zakresie wypadków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji poszkodowanych z pojazdów ciężarowych i udzielania KPP.
Strażacy doskonalą umiejętności w zakresie taktyki i techniki działań podczas przedmiotowych zdarzeń.

JRG-7 Strażak w "kanale"

W nawiązaniu do pisma PR.1434.78.1.2014.MK z dnia 29 sierpnia 2014r. podczas służby, strażacy z JRG-7 w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili zajęcia, których tematem było: „Prowadzenie działań w wykopach, zagłębieniach, studniach.

Egzaminy na Dowódcę Zastępu w JRG-6

W dniu 29 sierpnia 2014 r. na terenie JRG - 6 odbył się egzamin na dowódcę zastępu, do którego przystąpili: mł. kpt. Bartosz Kasiński oraz mł. kpt. Przemysław Kusal. Przed egzaminem, strażacy odbyli praktyki w wydziałach i jednostkach ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Weryfikację zdobytej wiedzy oraz umiejętności przeprowadziła komisja w składzie:
- Komendant Miejski st. bryg. dr inż. Witold Rewers,
- Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego mł. bryg. Bartosz Mańczak,
- Zastępca Dowódcy JRG-6 asp. sztab. Konrad Grygiel.

Wręczenie gratulacji absolewntom uczelni wyższych - 28.08.2014r.

28 sierpnia 2014r. Komendant Miejski st.bryg.dr inż. Witold Rewers w obecności kierowników komórek organizacyjnych wręczył decyzje oraz listy gratulacyjne funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, którzy podjęli trud podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
Gratulacje oraz nagrody odebrali:
- mł.ogn. Paweł Bruss (JRG 3)absolwent Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,
- st.ogn.Tomasz Nawrocki (JRG 3) absolwent Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,
- asp.sztab. Grzegorz Demboryński, (JRG 4) absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,

Ewakuacja SKKM PSP w Poznaniu! To tylko ćwiczenia.

W dniach 26-29 sierpnia br. w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu ćwiczona była aplikacyjnie procedura awaryjnego przeniesienia SKKM w miejsce zastępcze. Podczas tych ćwiczeń funkcjonariusze Wydziału Operacyjno –Szkoleniowego sprawdzali możliwości przeniesienia stanowiska kierowania w wyznaczone miejsce, w przypadku gdyby zaistniała taka konieczność.

Ćwiczenia w Rokietnicy.

W dniu 27 sierpnia odbyły się ćwiczenia połączone z próbną ewakuacją pracowników w firmie KINGSPAN w Rokietnicy. Zakład ten zajmuje się odlewaniem na gorąco wyrobów plastikowych o dużych gabarytach jak baseny, szamba, zbiorniki na paliwo i olej opałowy itp.
Ćwiczenia odbyły się z udziałem OSP Rokietnica i OSP Napachanie.
Po manewrach Dowódca JRG 5 podsumował realizację zadań na poszczególnych odcinkach bojowych.
Foto: JRG nr 5
Opracował: st. kpt. K. Bugajak

Spotkanie organizacyjno szkoleniowe sędziów.

Dnia 28.08.2014 na terenie KW PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie sędziów zgłoszonych do V Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Wągrowcu. Na spotkaniu omawiane były sytuacje problematyczne, które mogą wystąpić podczas zawodów sportowo-pożarniczych oraz sposoby ich rozwiązywania. Kolejnym punktem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych. Spotkanie prowadzone było przez Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu. W zajęciach uczestniczyli sędziowie z całego województwa.

JRG 3 - Podziękowania dla strażaków

W dniu 07.08.2014r. w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Krańcowej doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. W jednym z aut poszkodowane zostały 3 osoby, w tym dwoje dzieci. Działania Straży Pożarnej przy tym zdarzeniu zostały ocenione bardzo wysoko, co zostało wyrażone w podziękowaniach nadesłanych do Komendy Miejskiej w Poznaniu.

Strony