Aktualności

Wycieczka edukacyjna dzieci na JRG-1

W dniu 22.02.2017 Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą odwiedziło około pięćdziesięcioro uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu. Naszych gości po wcześniejszym przedstawieniu zasad bezpieczeństwa podczas pobytu, oprowadzali strażacy pełniący aktualnie służbę. Podczas wizyty dzieci miały możliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu JRG, przymierzenia hełmu, ubrania specjalnego, aparatu powietrznego, wejściu do kabiny samochodów bojowych, a także obserwacji jak wygląda zjazd strażaka po ześlizgu.

Zderzenie samochodu osobowego z tramwajem

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek 21 lutego 2017r na rondzie Krzysztofa Skubiszewskiego w Poznaniu. O godz. 13:04 zastępy GBA-Rt, GCBA-Rt i GLBA z JRG 2 zostały zadysponowane do wypadku komunikacyjnego z udziałem tramwaju i samochodu osobowego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. Na szczęście osoba poszkodowana, która podróżowała samochodem osobowym po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego nie wymagała hospitalizacji i mogła wrócić do domu.

Ćwiczenia na akwenach pokrytych lodem.

W dniu 21.02.2017r na jeziorze Strzeszyńskim strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 realizowali doskonalenie zawodowe w zakresie działań na akwenach pokrytym lodem. Podczas zajęć omówione i przećwiczone zostały zasady bezpieczeństwa , prawidłowej asekuracji ratownika, konfiguracji sprzętu , odpowiednie przygotowanie przerębla ,sygnalizacja (łączność) przy pomocy liny oraz zastosowanie śrub lodowych w ratownictwie lodowym .Ćwiczono również ewakuację ratownika z przerębla.

JRG5 - Szkolenie z zakresu użytkowania i obsługi pił mechanicznych (łańcuchowych)

W dniach od 14-16 lutego 2017 roku funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu użytkowania i obsługi pił mechanicznych. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie przeznaczonym pod budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Lotniczej w Poznaniu.

JRG4- Ćwiczenia z taktyki działań gaśniczych

W dniu 17.02.2017 wykorzystując obiekty na terenie przyszłej JRG przeprowadzono zajęcia z tematyki ,,pożary wewnętrzne” - ćwiczenia różnych wariantów taktycznych podczas gaszenia pożarów wewnątrz obiektów. Budynki pozwalają na wytworzenie warunków panujących podczas prawdziwych pożarów, dzięki czemu ratownicy mogą ćwiczyć operowanie prądami gaśniczymi oraz skuteczne zastosowanie wentylacji. Zajęcia pozytywnie wpływają na zgranie ratowników oraz skuteczne wykorzystanie posiadanego sprzętu.

Opracował: st.kpt. Tomasz Chróściel

Informacja o uroczystości pogrzebowej ś.p. st.ogn. w st.spocz. Eugeniusza Rosińskiego -aktualizacja z dnia 17.01.2017

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł ś.p. st.ogn. w st.spocz. Eugeniusz Rosiński(emerytowany funkcjonariusz KM PSP, w dniu przejścia na emeryturę pełnił służbę w JRG 2).
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 20.02.2017r. o godz 10:10 na cmentarzu komunalnym nr 2 na Junikowie w Poznaniu. Urna wystawiona będzie z w kaplicy.
Wcześniej o godzinie 08:45 w Kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu przy ulicy Stolarskiej 7 odbędzie się Msza Św. w intencji zmarłego.

Bezpieczne Życie Seniorów

W dniu 16.02.2017 strażacy z JRG-1 we współpracy z Policją oraz Strażą Miejską odbyli kolejne spotkanie z seniorami realizowane w ramach programu „ Bezpieczne Życie Seniorów”. Głównym organizatorem akcji jest Zespół Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań -Stare Miasto, a spotkanie odbyło się tym razem w Dziennym Domu Opieki Społecznej w Poznaniu przy ul. Wielkiej 1. Podczas wizyty funkcjonariusze przybliżyli seniorom tematykę bezpieczeństwa publicznego oraz prewencji przeciwpożarowej.

JRG 7 Ratownictwo wodno - lodowe na akwenach

Od dnia 14.02. do 16.02.2017 roku trwa cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Doskonalenie zawodowe prowadzą specjaliści w ratownictwie wodno – nurkowym z SGRW-N JRG Nr 1 Poznań. Rejony chronione JRG Nr 1 oraz JRG Nr 7 są w ścisłym sąsiedztwie, z tego tytułu pierwszy etap instruktażu polega na dopracowaniu zasad współdziałania między jednostkami. Standaryzacji podlegają między innymi gesty wykorzystywane nad wodą oraz zasady użytkowania sprzętu ratowniczego.

SZKOLENIE DLA SŁUCHACZY AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

W dniu 10 lutego 2017 r. na terenie. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu przeprowadzono zajęcia praktyczne dla słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej w ramach kursu doskonalącego „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego”.
Kursanci mogli zapoznać się ze sprzętem i specyfiką działania SGRChem Poznań 6. Głównym celem było omówienie zasad i metodyki prowadzenia dekontaminacji. Na zakończenie przeprowadzono pokaz praktyczny.
W ćwiczeniach brali również udział koledzy z JRG 7.

Opracował: st.asp. Fiszer Piotr

Strony