Aktualności

Doskonalenie zawodowe - JRG 1

W dniu 13 października 2020 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego utrwalali wiedzę oraz rozwijali umiejętności z zakresu transportu sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego wykorzystywanego podczas wykonywania prac podwodnych. Miejscem ćwiczeń był plac JRG-1 ale dzięki kreatywności strażaków udało się odwzorować warunki i problemy jakie występują przy tego typu zdarzeniach.

Ograniczenia w obsłudze interesantów

W związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 15 października do odwołania wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu interesantów.
Aby skorzystać z wizyty w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu, należy uprzednio umówić się na wizytę w konkretnym dniu i godzinie.
Wykaz komórek organizacyjnych i dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt na niniejszej stronie.

JRG 5 - pakiet codziennych zajęć z ratownictwa wysokościowego

Zgodnie z Poleceniem służbowym D-cy JRG we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel odbywają się zajęcia z ratownictwa wysokościowego zarówno zakresu podstawowego jak i specjalistycznego. Dzisiaj ratownicy doskonalili techniki poruszania się w układach pionowych. Na szczęście dach nad wspinalnią jest szczelny i można bez względu na warunki atmosferyczne doskonalić swoje umiejętności.
Opracowanie: D-ca JRG
Zdjęcia: mł. ogn. Mikołaj Sosiński

JRG-1 Doskonalenie zawodowe

9 października 2020 funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego utrwalali wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu pneumatycznego. Obecnie na wyposażeniu jednostki znajdują się poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe niskiego podnoszenia firmy SAVA SLK14 oraz SLK6. Nośność pierwszej poduszki wynosi 13,5 t, natomiast drugiej 5,5 t. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi kolejno 25 i 16 cm.

Protokół z III i IV etapu naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty docelowo - STARSZY RATOWNIK

Komisja rekrutacyjna poniżej publikuje Protokół z III etapu (sprawdzian z pływania) oraz IV etapu (sprawdzian lęku wysokości) naboru na stanowisko stażysty docelowo STARSZEGO RATOWNIKA w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu.

JRG 3 - Rozpoznanie obiektu w firmie Bemarc

We wtorek 06.10.2020 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Poznaniu przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu - firmy Bemarc, która mieści się na terenie gminy Swarzędz.

Podczas rozpoznania strażacy z “Trójki” nadzorowali próbną ewakuację zakładu. Ponad to zapoznano pracowników firmy z podstawowymi zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przeprowadzono “pogadankę” na temat prawidłowego zachowania się na wypadek pożaru, w tym prawidłowego alarmowania służb ratowniczych. Rozpoznanie zakończono podsumowaniem, w którym udział wzięło kierownictwo firmy.

Protokół z VI etapu naboru do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty docelowo starszego RATOWNIKA KIEROWCY

Komisja rekrutacyjna poniżej publikuje Protokół z VI etapu (weryfikacja dokumentów)naboru na stanowisko stażysty docelowo STARSZEGO RATOWNIKA KIEROWCY w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu.

Strony