Aktualności

JRG 7 - Rozpoznanie pożarowe os. Orła Białego

W dniu 10.12.2016 roku zmiana III JRG 7 udała się na rozpoznanie dróg dojazdowych oraz hydrantów na osiedlu Orła Białego. Weryfikacji podlegało drożność dróg dojazdowych oraz miejsca przeznaczone dla służb ratowniczych. Jak każdego miesiąca strażacy sprawdzili faktyczną funkcjonalność hydrantów. Ważną rzeczą w temacie hydrantów jest ich dostępność dla ratowników. Dużym ułatwieniem w pracy ratajskich pożarników będzie większa uwaga mieszkańców na parkowanie samochodów, które nierzadko tarasują drogi dojazdowe.

JRG4- Wizyta OSP Kiszewo

W dniu 10.12.2016 Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 4 odwiedziła grupa dzieci z OSP Kiszewo. Podczas spotkania nasi mali goście zapoznali się z pracą jaką wykonują strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ze specjalistycznym sprzętem stosowanym w ratownictwie Grupy poszukiwawczo Ratowniczej. Przedstawiono także zasady jakie obowiązują strażaków podczas pracy z psem. W trakcie pokazów omówiono podstawowe zagadnienia GPR. Na koniec ochotnicy wraz z opiekunkami podziękowali strażakom za przyjęcie oraz pokazanie specyfiki zawodu. Wizyta została upamiętniona wspólnym zdjęciem.

SPotkanie z ratajskimi Seniorami

7. grudnia w ramach akcji „Bezpieczne życie Seniora” w Klubie Seniora „Brzozy” na Osiedlu Rusa 110 w Poznaniu w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Z ramienia PSP udział w spotkaniu wziął zastępca d-cy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7, bryg. Piotr Koper.

Rozpoznanie operacyjne w Skoda AUTOLAB

W dniu 9.12.2016 strażacy z poznańskiego Grunwaldu brali udział w nietypowym rozpoznaniu operacyjnym. Na terenie Innowacyjnego Centrum Bezpieczeństwa Skoda AUTOLAB mieszczącego się przy ulicy Głogowskiej strażacy ze zmiany II zapoznali się z obiektem. W trakcie rozpoznania funkcjonariusze przeszli ścieżkę edukacyjną, która była podzielona na 4 etapy.

Z wizytą w Beyond.pl

W dniach 6, 7, 8 grudnia, strażacy z JRG 7 odbyli 3 – dniowe zapoznanie z obiektem Beyond.pl, który zajmuje się pełnym zakresem usług związanych z infrastrukturą IT dla biznesu oraz usługą Data Center.

JRG - 5 Zajęcia edukacyjne w ZOO.

4 grudnia, w niedzielę, wspólnie z policjantami przedstawiciel naszej JRG brał udział w spotkaniu informacyjnym z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Zajęcia odbyły się na terenie nowego zoologu. Zainteresowanie pomimo kiepskiej pogody było spore, a z buzi mikrusów uśmiech nie znikał.
Opracował: D-ca JRG
Foto: H. Rogalski

Warsztaty z KPP na JRG8

Celem podniesienia wiedzy i umiejętności strażaków ze zmiany III w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zorganizowano warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego przeprowadzone przez Koordynatora Ratownictwa Medycznego z KM PSP Poznań sekc. Michała Wrembla. Głównym założeniem warsztatów było przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Zajęcia podzielono na 3 scenki tematyczne tj.:

Rozpoznanie operacyjne obiektu.

W dniach 05.12.2016 do 07.12.2016 r. zgodnie z planem doskonalenia zawodowego odbyło się rozpoznanie operacyjne obiektu RTS Polska, mieszczącego się w Koninku przy ul. Składowej 1. W rozpoznaniu brały udział zastępy z JRG-6. Strażacy zapoznali się z zagrożeniami i zabezpieczeniami p.poż występującymi na terenie przedsiębiorstwa.
Rozpoznanie miało na celu:
- zapoznanie z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa,

Alarm "BURZA"

W dniu 01.12.2016 na terenie JRG 6 zgodnie z Rozkazem nr 91/2016 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono w celach ćwiczebnych Alarm „Burza” mający na celu zebranie całego stanu osobowego JRG. Podczas zajęć przedstawiciel firmy Physio Control Maciej Rutkowski wygłosił prelekcję na temat: „Jak zwiększyć efektywność pośredniego masażu serca”.
W części praktycznej strażacy mogli zapoznać się:

Podsumowanie inwestycji na JRG 8

W dniu 02.12.2016r. na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 8 w Bolechowie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe inwestycje przeprowadzone w naszym obiekcie w przeciągu ostatnich lat.
Gospodarz spotkania Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. mgr inż. Jacek Michalak wraz z kadrą dowódczą JRG 8 oraz naczelnikami wydziałów tutejszej Komendy przedstawili szanownym gościom przedsięwzięcia zrealizowane na terenie jednostki w Bolechowie m.in. symulator mieszkania czy też najnowszy nabytek Trenażer LPG.

JRG 7 - Wizyta dzieci z Akademii Młodego Strażaka

W sobotę 3 grudnia 2016 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 7 odwiedziły dzieci z Akademii Młodego Strażaka powstałej przy OSP Przecław. Uczestnicy wycieczki - 41 dzieci oraz kilkoro opiekunów mieli możliwość poznania sprzętu będącego na wyposażeniu ratajskiej jednostki. Jedną z niewątpliwych atrakcji była możliwość podziwiania panoramy Poznania z kosza podnośnika hydraulicznego. "Młodzi strażacy" dowiedzieli się także jak przebiega 24-godzinna służba w Państwowej Straży Pożarnej.

Otwarte strażnice na JRG 7

W dniu 04.12.2016 roku jednostkę ratowniczo – gaśniczą nr 7 odwiedziła grupa 50 dzieci. Najmłodsi fani pożarnictwa zostali zaznajomieni z tematami prewencji pożarowej, numerami alarmowymi, oraz zakresem działania specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego i drogowego „ Poznań 7”. Dzieci zapoznawały się ze sprzętem, którym na co dzień pracują strażacy. Wszyscy odwiedzający zgodnie stwierdzili, że sprzęt ratowniczy do najlżejszych nie należ. Ze względu na porę roku, edukacja zainteresowanych programem otwartych strażnic, objęła także temat tlenku węgla oraz zagrożeń z nim związanych.

Strony